Tilbake

Blir behov for 13 000 nye styremedlemmer

Styrerekruttering

Norske bedrifter tar et viktig steg mot mangfold med krav om kjønnsbalanse i norske styrer fra 2024. Men hva betyr dette egentlig, og hvordan bør bedriftene tilpasse seg den nye virkeligheten?

22.april 2024
Skrevet av Admincontrol & Aboard

I tiden fremover blir det viktigere enn noen gang å finne de rette kandidatene til fremtidens styrer. Fra og med utgangen av 2024 vil det nemlig stilles tydelige krav til kjønnsbalanse i norske styrer. Over en periode på fire år vil vedtaket gradvis bidra til å etablere et større mangfold i norske styrer. Men hva innebærer egentlig dette, og hvordan bør vi forholde oss til det?

Gradvis iverksettelse

Det var i desember i 2023 at Stortinget vedtok krav til kjønnsbalanse i styret i foretak av en viss størrelse. Dersom disse selskapene har minimum tre styremedlemmer, skal maksimalt ca. 60 prosent av dem være av samme kjønn. Det settes også spesifikke krav til kjønnsfordelingen blant varamedlemmer og blant de ansatte valgte styremedlemmene.

Implementeringen av disse reglene starter allerede neste år og vil omfatte rundt 8 000 selskaper. Først vil selskaper med over 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter bli berørt. Deretter vil reglene utvides årlig. I 2028 vil de gjelde for selskaper med mer enn 30 ansatte eller med over 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, som vil omfatte om lag 20 000 selskaper, står det på nettsiden til regjeringen.no.

Vil bli behov for nesten 13 000 nye styremedlemmer

Norske selskaper må dermed rekruttere nesten 13 000 nye styremedlemmer innen 2028. Når første trinn trer i kraft neste år, vil behovet være for rundt 6 600 nye styremedlemmer, hvorav flertallet vil være kvinner.

Behovet for nesten 13 000 nye styremedlemmer vil føre til endringer i sammensetningen av styrene i mange selskaper. Omfanget av dette arbeidet vil variere mellom selskapene, avhengig av hvor hyppig de reviderer styresammensetningen og foretar endringer, hvilken kompetanse de trenger, og hvordan nettverket deres er.

Les mer om hvilke foretak som omfattes av reglene på nettsiden til regjeringen.no.

Aboard er klare til å hjelpe!

Denne høsten blir derfor spennende og kanskje utfordrende for mange bedrifter. Hvor og hvordan finner man gode styrekandidater? Admincontrols partner, styrerekrutteringsselskapet Aboard, er klare til å bistå med rekruttering.

Det er flere aspekter som er viktige utover høsten, og daglig leder i Aboard, Ida Melbye-Larsen, deler noen refleksjoner:

"Aboard har alltid hatt et tydelig fokus på mangfold med vekt på den rette kandidaten som dekker styrets behov for kompetanse. Her spiller mer enn bare kjønn inn, og vi legger vekt på hva hele kandidaten kan bidra med til styret i form av kunnskap, tanker, erfaringer og mer. Jeg mener det er viktig å starte med å vurdere hvilke behov styret har for kompetanse og erfaring i forhold til selskapets strategi. Med tydelige behov kan man starte jakten etter den rette kandidaten. Ikke begynn med å si at du trenger en kvinne, men analyser behovene og finn den riktige kvinnen."

Rekrutteringer gjennom eget nettverk

Melbye-Larsen forklarer videre at den nye beslutningen vil kreve mange kandidater, nye løsninger og ikke minst en god plan for å velge den rette kandidaten. I dag går utallige rekrutteringer gjennom eget nettverk.

"Det kan bli vanskelig å finne rett kandidat med et begrenset utvalg. Det er nå du må starte arbeidet med å finne gode styrekandidater og forberede deg på regjeringens beslutning" presiserern hun. 

Aboard er en profesjonell aktør som tilbyr tjenester for styrerekruttering, og deres plattform representerer over 50 % kompetente kvinnelige kandidater. Ikke nøl med å ta kontakt.

Les mer om Aboard på nettsiden her