Tilbake

Store endringer i styret: Må fokusere på de ansattes velferd

Styrearbeid

Styrets rolle har nylig gjennomgått store endringer. Etter mange år med dårlig omdømme for selskapsledelsen, har de tradisjonelle styrene som hadde en kontrollfunksjon uten å stilles til ansvar eksternt, trådt til side til fordel for nye enheter som angir verdier, setter standarder og opptrer mer ansvarlig for den strategiske styringen enn tidligere sittende styrer.

8.november 2022
Skrevet av Admincontrol

En del av denne endringen handler om at styrene nå forventes å balansere virksomhetens kommersielle behov samtidig som de sikrer at de ansatte behandles på en ansvarlig måte.
I lys av de nylige hendelsene bør man spørre seg om dette fokuset på mennesker går langt nok?

Hvor er vi nå

Selv før Covid-19-krisen rammet oss tidlig i 2020, var det allerede en voksende trend hvor styrene tok mer ansvar for problemer med arbeidsstyrken. EY sa dette i en rapport om styrets prioriteringer, forfattet i 2019:

«Styrene bør følge med på selskapets strategi for utvikling av en smidig og mangfoldig arbeidsstyrke. Dette er avgjørende for å møte ringvirkningene i virksomheten og arbeidsstyrken, planlegge kompetanseendring og kompetansebehov fremover, analysere og realisere potensialet i en mangfoldig arbeidsstyrke, og fremme utvikling og tilpasningsdyktighet i ledelsen». Siden utbruddet av Covid-19 har styrene i enda større grad fulgt dette sporet. Det er nå en økende interesse for hvordan selskap bryr seg om og sikrer mennesker på et mer personlig og emosjonelt nivå. Det handler ikke bare om produktivitet og potensiale, men også om velvære.

Dette er ikke overraskende. Mer enn noen gang må organisasjoner være opptatt av de ansattes mentale helse og velvære. Mange har vært nødt til å jobbe i frontlinjen og blitt utsatt for emosjonelt stress. Andre lever i frykt for å miste jobben. De langsiktige effektene av fjernarbeid i stor skala hvor grensene mellom jobben og hjemmelivet viskes ut, er enda ikke kjent.

Mer enn noen gang må organisasjoner være opptatt av de ansattes mentale helse og velvære.

Styrene har ansvar for å vurdere alle disse faktorene – ikke bare av hensyn til de ansatte, men også med tanke på den langsiktige helsen til organisasjonene de har ansvar for. Virksomheter kan ganske enkelt ikke fungere som de skal hvis arbeidsstyrken er dysfunksjonell og bekymret.

Dette må styrene gjøre

Disse sammenfallende faktorene betyr at styrene nå må vedta visse tiltak for å prioritere menneskene. Som et minimum må de:

  • Fokusere mer på mennesker ved å ta hensyn til deres emosjonelle helse, ikke bare produktiviteten, og om selskapets verdier holdes ved like.
  • Formalisere dette fokuset ved å insistere på at organisasjonene jevnlig tar pulsen på arbeidsstyrken gjennom spørreundersøkelser i forbindelse med regelmessige personalfokuserte medarbeidersamtaler.
  • Tenk på hvordan de kan vurdere gjeldende ferdigheter innenfor organisasjonen, om disse ferdighetene er relevante for de gjeldende utfordringene og om selskapet vil trenge andre ferdigheter i fremtiden.
  • Sørg for at det er etablert oppfølgingsplaner for rekruttering av nye ledere og ansatte når det er nødvendig.
  • Sørg for at man i samarbeid med personalteamet har gjort alt for å sikre at de ansatte kan jobbe i et miljø med en langsiktig plan for at de skal være tilfredse.
  • Se på teknologi som allerede finnes på stedet eller som vil bli nødvendig i fremtiden, for å støtte alle som jobber eksternt.

Hvorfor disse tiltakene også er viktige for langsiktig suksess

Fellesfaktoren i alle disse punktene er at de ikke bare er gyldige her og nå. De representerer en god praksis som gir styrene et godt utgangspunkt for å ta opp problemer i fremtiden knyttet til ansatte og ledelse.

Fremtiden vil, i henhold til de fleste spådommer, kjennetegnes av permanente endringer i måten vi alle jobber på, lange perioder med økonomisk usikkerhet og mulighet for sammenbrudd i stor skala forårsaket av sosiale og geopolitiske omveltninger.

For ikke lenge siden ville de fleste organisasjoner ha sagt at de alltid ville sette kunden først. Nå som vi beveger oss inn i den «nye normalen», må styrene hjelpe organisasjonene med å forstå at det er akkurat like viktig å sikre at de ansatte er tilfredse.

Vil du vite mer om vår styreportal? 

New call-to-action