Tilbake

På god vei mot å forenkle og digitalisere due diligence

Virtuelle datarom har bidratt til store endringer i måte due diligence prosesser forberedes og gjennomføres. Det er imidlertid fortsatt mye som må gjøres for å forenkle og digitalisere due diligence-prosessen..

9.november 2022
Skrevet av Admincontrol

Helt siden «The Great Merger Movement» i USA på begynnelsen av 1900-tallet hvor fusjoner og oppkjøp ble vanlig, har due diligence-prosessen blitt en selvfølge. Med tiden har due diligence-prosessen blitt mer omfattende, og det har også de ulike typene prosesser som krever due diligence. Vi har også fått med flere områder som skal inkluderes i due diligence, der det siste tillegget er ESG-faktorer (miljø, samfunnsansvar og eierstyring).

Mens utviklingen av due diligence-prosessen har foregått i over 100 år, startet den første, spede digitaliseringen av denne prosessen på 80-tallet med introduksjonen av CD-ROM. På slutten av 1900-tallet brukte man fremdeles i stor grad fysiske datarom.

Overgangen til virituelle datarom

Tidlig på 2000-tallet fikk vi etter hvert løsninger med virtuelle datarom (VDR) som kickstartet den digitale transformeringen av due diligence-prosessen.

20 år senere er det nærmest utenkelig å utføre en due diligence-prosess uten å ha etablert et virtuelt datarom. Etter at dot com -boblen sprakk, har den digitale transformeringen igjen skutt fart, og siden har den både formet måten vi lever på og hvordan vi driver forretninger. I forbindelse med due diligence har det dukket opp en mengde tjenesteleverandører, fra generelle plattformer for dokumentdeling til mer spesialiserte nisjetjenester.

Med de siste årenes personvernforskrifter, som GDPR, og økt fokus på sikkerhet, ser vi en økende etterspørsel etter løsninger som de Admincontrol leverer: Løsninger som er laget spesielt for due diligence-prosessen samtidig som de overholder de høyeste sikkerhetsstandardene.

Digital transformering av due diligence

Due diligence 3.0

Vi går gjennom en periode med rask digital transformering. Mulighetene er uendelige, men en ting er sikkert: digitaliseringen av due diligence-prosessen er ikke fullført.

Vi i Admincontrol hører fremdeles om Excel-ark som sendes frem og tilbake under Q&A, om e-postmeldinger som sendes med konfidensiell informasjon og om kommunikasjon mellom team på plattformer som har lavere sikkerhet enn et helt kryptert og sikkert datarom.

Den digitale transformeringen av due diligence-prosessen er langt fra fullført. Vi hos Admincontrol har en klar visjon av hvordan vi som dataromleverandør kan bidra til å gjennomføre nødvendige endringer

Nå som vi faktisk kan levere et datarom med alle funksjoner og topp sikkerhetsnivå, har vi et sterkt ønske om å gjøre due diligence-prosessen mye enklere for kundene våre enn dagens standard. Det betyr at vi må digitalisere prosessen enda mer slik at det blir enkelt for kundene våre å la alle samtaler og oppgaver knyttet til due diligence, foregå innenfor den trygge og sikre dataromplattformen.

Vi har lansert flere nye initiativ for å nå dette målet, og for øyeblikket jobber vi med å innføre flere nye funksjoner.

4 Admincontrol-initiativ for å gjøre due diligence-prosessen enda enklere og mer digitalisert

Datarom som kjøpes og opprettes umiddelbart

Kanskje har du allerede kjøpt et datarom via vår webshop, som genererer datarommet ditt umiddelbart etter bestillingen. Snart vil du også kunne administrere abonnementet, og oppgradere eller til og med kjøpe en ny portal direkte fra datarommet.

Sikker kommunikasjon innenfor M&A-teamet

I begynnelsen av 2020 lanserte vi Secure Messaging. Secure Messaging er en meldingsmodul innenfor datarommet som muliggjør sikker kommunikasjon innenfor hvert enkelt team.

Som kjøper av datarom kan man her bruke kommentarfunksjonen til å markere tekst i et dokument man jobber på i datarommet, og deretter dele disse notatene direkte med relevante teammedlemmer på kjøpersiden. Andre team i datarommet kan aldri få tilgang til dialogen innenfor team de ikke tilhører.

Admincontrols Secure Messaging-modul sikrer kryptert kommunikasjon for M&A-teamet innenfor dataromplattformen

AI-verktøy for juridisk due diligence

Videre har vi inngått et samarbeidet med Luminance, som leverer løsninger innen AI (kunstig intelligens) for å gi juridiske rådgivere en helt sikker og kryptert synkronisering mellom Admincontrol og Luminance slik at de kan bruke AI-verktøyet fra Luminance i sin juridiske due diligence

Kjapp og enkel optimalisering av mappestrukturen i datarommet

Due diligence-forberedelser innenfor datarommet forenkles ytterligere med vår helt nye funksjon kalt Folder Wizard.

Ved hjelp av denne unike funksjonen kan den som administrerer datarommet bygge en ny mappestruktur for datarommet på noen få minutter. Du får tilgang til maler for beste praksis som er opprettet i samarbeid med ledende juridiske og økonomiske rådgivere. Malene kan endres for å passe til din prosess. Du kan også opprette din egen mal fra grunnen av i dette intuitive og brukervennlige verktøyet.

Enklere forberedelse og gjennomføring av due diligence

Alle disse funksjonene er trinn på veien mot en enklere klargjøring og gjennomføring av due diligence. For Admincontrol stanser det ikke her. Vi jobber nå med en ny og unik funksjon som lanseres i 2021, og som vil utgjøre et stort sprang i vårt arbeid for å digitalisere og forenkle måten vi jobber på i datarom.

Med tanke på hvor raskt programvaren utvikles, er det umulig å si hva som vil være mulig om 10, 5 eller til og med 1 år fra nå av. Det finner vi tidsnok ut av, men vi hos Admincontrol vil fortsette arbeidet med forenkling av due diligence ved å digitalisere alle trinnene i prosessen.

Les hvordan teknologisk utvikling har påvirket M&A i vår eBok:

Download the Ebook: AI and due diligence