Tilbake

Nye, yngre styremedlemmer er ikke løsningen på alt!

Digital teknologi transformerer måten virksomheter og samfunn fungerer på. Det gir også en økt kompleksitet som krever ny kunnskap og endrede beslutningsprosesser.  

9.november 2022
Skrevet av Admincontrol

Det er lett å se hvorfor dette betyr at stadig flere ønsker større aldersspredning i styrene. For øyeblikket ligger gjennomsnittsalderen på styremedlemmer fremdeles over 60, og det råder enighet om at dette har ført til en mangel på digital kompetanse. Hvis organisasjonene ønsker styrer som kan utfordre status quo, introdusere mer nytenkning og styrke forståelsen for digitale strategier, må dette endres.   

Økt aldersspredning er imidlertid verken en enkel eller optimal løsning. 

En gammel dame
For øyeblikket ligger gjennomsnittsalderen på styremedlemmer fremdeles over 60, og det råder enighet om at dette har ført til en mangel på digital kompetanse. 

For det første er det vanskelig å rekruttere yngre styremedlemmer med mer digital kompetanse. Siden de beste kandidatene er enormt etterspurt akkurat nå, er det ikke lett å finne slike kandidater.   

Man kan ikke ta det for gitt at yngre personer ønsker å sitte i styrer. Mange ønsker først og fremst å dyrke sine egne forretningsinteresser, og føler at de trenger mer erfaring før de kan påta seg et styreverv.   

Det er heller ikke nok å rekruttere ett eller to styremedlemmer i håp om at de vil spre sin kompetanse i styret. Generasjonsforskjeller mellom nye, digitalt kyndige styremedlemmer og mer etablerte uten digital kompetanse, gjør at dette sannsynligvis ikke vil skje av seg selv.   

Det trengs en aksept i hele styret om at digitale løsninger er helt nødvendige, at de kan skape en signifikant forretningsverdi og at de krever et annerledes sett med styringskontroller.   

En bedre tilnærming vil derfor være å jobbe for å rekruttere styremedlemmer som ønsker å øke forståelsen for digitale problemstillinger og risikoer blant eksisterende styremedlemmer.  

I e-boken vår, 3 steg for økt digital kompetanse på styrerommet, ser vi nærmere på hvordan du kan oppnå dette. Spesielt ser vi på hvordan organisasjoner kan:  

  • Definere hva alle styremedlemmene faktisk trenger kunnskap om 
  • Gjennomføre grundige opplæringsprogrammer   
  • Introdusere digitale arbeidsmetoder på styrenivå for ytterligere å styrke forståelsen og kunnskapsutvekslingen  Det viktigste er å sikre at dette arbeidet fokuserer på de forretningsmessige konsekvensene av den digitale transformeringen, og at den ikke fokuserer på hvordan teknologien fungerer. 

Last ned "3 steps to accelerating digital literacy in the boardroom"

Det er mye som tyder på at denne tilnærmingen gir best resultater. McKinsey rapporterte nylig om at de hadde snakket med 75 styremedlemmer som gjennomførte inngående opplæring i digital teknologi, og at over 50 % av de som fikk slik opplæring, hadde insistert på å sette transformering øverst på dagsorden for virksomheten.   

Selv om alle typer mangfold fortsatt bør være et viktig mål for styrene på lang sikt, er dette et umiddelbart kortsiktig resultat som styrene og ledelsen virkelig må oppnå.