Tilbake

Hvordan styrer kan utvikle et bedre forhold til digitalisering

Styrearbeid

58 % av styrer mener digitale teknologiinitiativer er deres største strategiske forretningsprioritet i 2022. Det kom fram i konsulentselskapet Gartners nyeste spørreundersøkelse for styremedlemmer.

10.november 2022
Skrevet av Admincontrol

Samtidig viste en separat Gartner-undersøkelse at 83 % av administrerende direktører kommer til å fokusere investeringsbudsjettet sitt på nye digitale ferdigheter i år.

Dette fører oss til et viktig spørsmål – hvordan kan styrer og administrerende direktører samarbeide på en mer effektiv måte om det begge sier er et av deres viktigste anliggender?

Styrenes rolle

I løpet av de siste to årene har styrene kommet sammen oftere for å:

  • godkjenne nye digitale strategier 
  • vurdere balansen mellom kortsiktige fordeler og langsiktige konsekvenser
  • forstå konsekvensene for ansatte
  • vurdere forretningsrisiko
  • kommunisere verdi til aksjonærer

I tillegg kreves det i stadig økende grad av styrene at de skal gå utover sin tradisjonelle rolle der de vurderer, godkjenner og rapporterer. Dagens digitale landskap er i rask utvikling, og det blir stadig viktigere at styrer samarbeider med sine administrerende direktører for å definere milepæler, tildele ressurser på en strategisk måte og skape et rammeverk for endringer som fastsetter tydelige kriterier for hvorvidt beslutninger om initiativer skal akselereres eller settes på pause.

Styrene må også i økende grad være samstemte for å hjelpe toppledelsen med å vurdere og forstå nye kommersielle muligheter – spesielt gjennom partnerskap. I henhold til en rapport fra EY om vanene som driver digital transformasjon, betyr dette at «styrer bør først styre virksomheten for å proaktivt utforske verdiområdene som er for utfordrende eller krever for mye kapitalinvestering for å kunne oppnås med eksisterende ferdigheter. Virksomheten (ledet av administrerende direktør) bør da skanne markedet for å identifisere potensielle partnere».

Administrerende direktører må også ha et nært samarbeid med styrene sine for å sørge for at de digitale endringene skjer i et kontrollert tempo.

Administrerende direktørers rolle

Administrerende direktører som leder virksomheter som tar i bruk digitale arbeidsmetoder, må spille flere roller.  De må ha en smidig tilnærming, erfaring med endringsledelse, være åpne for partnerskap og ha empati med ansatte som opplever store endringer i arbeidsmetoder.

Administrerende direktører må også ha et nært samarbeid med styrene sine for å sørge for at de digitale endringene skjer i et kontrollert tempo. Dette betyr delvis at de må være helt åpenhjertige overfor styrene om alle potensielle risikoer – spesielt med hensyn til cybersikkerhetsproblemer knyttet til digitale systemer, som 88 % av styrene nå ser på som en alvorlig risiko.

I tillegg må administrerende direktører være oppmerksomme på at styrer vil ha data. Dette kom fram i en nylig undersøkelse som avdekket at 70 % av styrer vil at virksomheten skal øke teknologiinvesteringene for risikostyring for å gi dem oppdaterte data om både nye og atypiske trusler.

Samtidig bør administrerende direktører diskutere tilstøtende markeder og potensielle nye muligheter med styrene. Fremtidens vellykkede partnerskap mellom styrer og administrerende direktører vil bruke all tilgjengelig innsikt for å sikre at organisasjonene kan drives trygt, sikkert og med et overblikk på 360° av hva som kommer til å skje.

Samle alt sammen

Praktisk sett må styrer og administrerende direktører også finne måter å samarbeide på via digitale kanaler, for å kommunisere hyppigere og for å ta raskere beslutninger – for eksempel ved hjelp av styreportal-teknologi.

En styreportal gir styremedlemmer enkel tilgang til både nåværende og historiske data, uansett hvor de befinner seg. Administrerende direktører kan også bruke portaler til å når som helst dele informasjon på en sikker måte med styret og til å akselerere godkjennelse og klarsignal for nye initiativer.

I tillegg til de andre kravene vi har nevnt i denne artikkelen, vil denne typen digital prosess være nøkkelen til å legge til rette for langsiktige partnerskap mellom styrer og administrerende direktører for at de skal kunne lykkes med å jobbe i fellesskap for å løse digitale problemer.

Utforsk videre

Du finner mer informasjon om dette emnet i veiledningen vår her:

New call-to-action