Tilbake

Corporate Governance i dag og hvordan endrer dette seg?

Før vi svarer på det spørsmålet, vil vi svare på et annet, meget grunnleggende spørsmål: Hva er Corporate Governance, og hva er formålet med det? 

9.november 2022
Skrevet av Admincontrol

Corporate Governance, gjerne oversatt med eierstyring og selskapsledelse, er enkelt forklart metodikken som ligger til grunn for hvordan et selskap organiseres og styrer sin virksomhet med sikte på å kunne utøve effektiv ledelse som sikrer langsiktig fremgang. 

Ifølge ICSA sørger Corporate Governance også for at «bedriftene har de beslutningsprosessene og styringsverktøyene som kreves for at interessene til alle interessenter (aksjonærer, ansatte, leverandører, kunder og samfunnet forøvrig) ivaretas på en balansert måte«. 

Selvfølgelig finnes det forskjellige modeller for Corporate Governance rundt om i verden – vi kan nevne den anglosaksiske, den kontinentale/tyske, den japanske og den nordiske modellen.  

Selv om alle disse modellene har sine egne nyanser, kjennetegnes Corporate Governance i dag gjerne ved ledere som er kompetente, pålitelige, etisk bevisste og langsiktige, samt styrer som er bredt sammensatt av mennesker med ulike typer erfaring og kompetanse.  

Dette gir oss litt oversikt over både hva Corporate Governance er, og hvordan det best kan utøves. Hvis det midlertid er én ting som de fleste av oss kan være enige om akkurat nå, så er det at den verden vi driver virksomhet i, endrer seg raskt. Dette betyr at styrenes rutiner og «best practice» også må endre seg. Men hvor omfattende må endringene være, og hvordan skal de få det til?  

Styrenes utvikling 

Nylig foretok Board Network – The Danish Professional Directors Association en undersøkelse om dette ved å spørre eksisterende styremedlemmer om deres syn på saken. Svarene var interessante.  

I henhold til svarene fra 1317 respondenter i 64 land, mener styremedlemmer at de vil trenge å gjøre følgende:   

  • bruke mer tid på å «gjøre jobben sin»  
  • innføre ny teknologi  
  • ha større oppmerksomhet mot geopolitisk ustabilitet og klimaendringer 
  • fortsette å øke styrets mangfold med hensyn til kjønn, alder og etnisitet 
  • fortsette å øke oppmerksomheten rundt etiske standarder  

Det som er klart ut fra disse synspunktene på styrenes fremtid, er at arbeidsmetodene må tilpasse seg raskt 

  • hvis styrene ønsker å skape mer tid til å fylle sin rolle og imøtekomme krevende nye standarder 
  • hvis de ønsker å tilegne seg ny teknologisk kompetanse 
  • hvis de skal klare å oppfylle målsettinger for bærekraftig utvikling – de trenger verktøy som gjør dem i stand til å analysere forretningsrisiko fra flere kilder og tenke ut grunnlag for handling raskere  
  • hvis de ønsker å bli mer mangfoldige i sin sammensetning, finne bedre samarbeidsformer og tilrettelegge for kollektive beslutningsprosesser 

En praktisk vei videre 

Hva alt dette til syvende og sist betyr, er at fremtidens styrer ikke vil oppnå «best practice» bare gjennom endringer i innstilling og sammensetning. Styret vil også ha behov for å bli hjulpet fremover av moderne, digitaliserte arbeidsmåter som gjenspeiler skiftende tider, tilrettelegger for enklere samarbeid og støtter flere måter å arbeide raskere og smartere på.

Les mer om steg som kan tas før økt digital kompetanse i styrerommet:

Last ned "3 steps to accelerating digital literacy in the boardroom"