Tilbake

Fem måter å flytte styret inn i den digitale tidsalder på

Over flere år har det vist seg at styrene trenger mer støtte for å kunne forstå hva digitaliseringen innebærer for virksomheten.

9.november 2022
Skrevet av Admincontrol

Styrene selv er klar over dette. McKinsey bekreftet dette for over fem år siden, med forskning som viste at bare 16 % av styremedlemmene sa at de forstod fullt ut dynamikken knyttet til digitalisering i bransjen. Nyere undersøkelser fra Accenture har vist at lite er endret siden da, og det til tross for at pandemien har ført til et enormt fokus på digitalisering ved at organisasjonene har måttet innføre digitale løsninger i et hittil ukjent tempo.  

Hvordan løser vi så dette problemet? Svaret er dessverre ikke så enkelt som å rekruttere styremedlemmer med digital erfaring. Det finnes ikke mange slike personer, og siden de er svært etterspurt, kan det være vanskelig å rekruttere dem. Dette betyr at man heller må oppdatere de eksisterende styremedlemmene på de aller viktigste digitale utfordringene.  

Vi i Admincontrol har tenkt en del på dette, og kommet frem til en plan med fem punkter:  

1. Undersøk grundig! 

Først og fremst må du finne ut nøyaktig hva styremedlemmene trenger å vite. Og hva de ikke trenger å vite. De trenger ikke å forstå hvordan teknologien fungerer, men de må forstå de forretningsmessige konsekvensene disse systemene har. Start med å vurdere de teknologiske systemene dere innfører, det kan være alt fra IoT til skybaserte løsninger, og fokuser så på de potensielle konkurransemessige verdiene og -risikoene disse vil innebære for organisasjonen, inkludert styring og tilsyn.  

2. Lag en matrise som definerer behovet 

Når du har kommet deg gjennom denne prosessen, er det lurt å lage en matrise eller et annet dokument som definerer kunnskapene og ferdighetene som kreves på styrenivå. Dette kan gjøre det lettere å definere hva dere trenger fra nyrekrutterte styremedlemmer hvis dere går for den løsningen, eller om det er behov for ekstern rådgivning. Ikke minst vil det gjøre det lettere å se hva de eksisterende styremedlemmene trenger mer kunnskap om.  

3. Gjennomfør opplærings – og utdanningsprogrammer

Det kan høres rart ut å måte lære opp svært erfarne personer, men når det gjelder digitale løsninger, er det nødvendig. Bruk matrisen som veiledning, vurder om eksterne eksperter eller personer med digital ekspertise fra bransjen skal stå for opplærings- og utdanningsprogrammene. Undersøkelser viser at denne tilnærmingen fungerer. McKinsey rapporterte nylig om at de hadde snakket med 75 styremedlemmer som gjennomførte denne typen fordypningsstudier, og at over 50 % av de som fikk slik opplæring, hadde insistert på å sette digital transformering øverst på dagsorden for virksomheten.   

Med styreportaler kan toppledelsen dele kunnskaper på en sikker måte med styremedlemmer.

4. Få styrene til å bruke digital teknologi i sitt eget arbeid  

Det er også viktig å oppmuntre styremedlemmer til selv å ta i bruk digitale systemer. Den raskeste og beste metoden å oppnå dette på, er ved å implementere spesialiserte styreportaler som tilrettelegger for sikkert samarbeid mellom styret og andre interessenter.  

Dette vil styrke både effektiviteten og personvernet. Det vil også bidra til å forbedre styrets forståelse for digitale arbeidsmetoder og tilrettelegge for bedre informasjonsdeling om sentrale problemer knyttet til digital transformering. Det er også fordelaktig for lederteam. Med styreportaler kan toppledelsen dele kunnskaper på en sikker måte med styremedlemmer, noe som gjør det lettere å kommunisere med dem om de digitale utfordringene de møter i hverdagen.  

5. Gjennomgå teknologiinvesteringene 

Hvis styret allerede bruker en styreportal eller andre digitale verktøy, anbefaler vi også at dere gjennomgår investeringene og ser på hvordan styremedlemmene bruker dem.

Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette i guiden under. Da kan du se om du trenger å investere i mer avanserte systemer for å oppnå flere fordeler, eller om det trengs mer utdanning eller brukeropplæring for å sikre at de digitale arbeidsmetodene får prege både tenkingen og arbeidsmetodene til styret.

Få tilgang til innsikter