Tilbake

Clean Room i due diligence-prosesser

Hva er et Clean Room? Og er dette noe du har behov for? Dette er spørsmål vi kommer til å svare på i dette blogginnlegget.

11.november 2022
Skrevet av Mari Nygaard

 

Det er ikke lenge siden bruk av et datarom i en transaksjon var synonymt med et fysisk rom fylt med filer og mapper. I dag utføres de fleste due diligence-prosesser i et sikkert virtuelt datarom.

Hvis du utfører eller planlegger å utføre en due diligence-prosess i et datarom, kan det hende du har hørt om Clean Room. Men, vet du hva vi bruker dette til? Og hvordan kan du vite om det er noe du har behov for?

I dette blogginnlegget svarer vi på de viktigste spørsmålene om Clean Room:

1. Hva er et Clean Room?

Det er i bunn og grunn et datarom i datarommet, som brukes til å dele informasjon med svært begrenset tilgang.

Dame med plakat
Et Clean Room er et datarom i datarommet, som brukes til å dele informasjon med svært begrenset tilgang.

2. Hvorfor trenger du et Clean Room når datarommet allerede er sikkert?

I en due diligence-prosess er det TO hovedgrunner til at deling av informasjon med mulige kjøpere i de sikre omgivelsene datarommet gir, kanskje ikke er tilstrekkelig.

Du har kanskje forretningshemmeligheter du ikke er villig til å dele før avtalen er inngått.

  • Dessuten sier konkurranseloven at du ikke kan dele informasjon som kan føre til prisbinding eller uønsket transparens. Den generelle regelen er at partene skal kunne fortsette som før hvis en transaksjon ikke finner sted som planlagt.

3. Hvem har tilgang til Clean Room?

Clean Room brukes vanligvis bare av datarommets administrator og noen få av kjøperens rådgivere – også kalt Clean Team.

4. På hvilken måte er informasjonen i Clean Room nyttig?

Etter å ha gjennomgått informasjonen i Clean Room, leverer Clean Teamet en rapport til sin klient som kan være avgjørende for om transaksjonen inngås eller ikke. Basert på sin kjennskap til målet og de potensielle kjøperne, kan Clean Team lage en rapport som budgiveren bruker til å treffe en informert beslutning uten å kjenne alle detaljene.

Få oversikt over dokumentene du trenger i en finansiell eller juridisk due diligence med vår  due diligence sjekkliste.