Tilbake

- Cyberangrepene blir stadig mer skremmende

I en mer digitalisert verden hvor alt fra virksomheters økonomi til demokratiske prosesser er avhengig av sikre og robuste  skyløsninger, blir trusselbildet også mer skremmende. Cyberangrepene kommer oftere, er mer utspekulerte og forårsaker mer skade enn tidligere.  

8.november 2022
Skrevet av Admincontrol

I fjortble vi igjen minnet på hvor reell denne faren er. Da ble det nemlig kjent at  Stortinget igjen var rammet av et IT-angrep. Angrepet er knyttet til sårbarheter hos Microsoft Exchange, som flere virksomheter er rammet av (inkludert 30.000 organisasjoner i USA).

– Dette angrepet er verdensomfattende og har rammet mange. Hvis man ikke har skikkelige sikkerhetssystemer på plass, så er man selvfølgelig mye mer utsatt for cyberangrep utenfra. I dagens samfunn er sikkerhet noe alle bedrifter bør ta på alvor, sier Managing  Director i Admincontrol, Møyfrid Øygard.   

Hun  påpeker at trusselbildet er i stadig utvikling og blir stadig mer avansert.  

– Generelt ser man at såkalt «phishing» og spionasje fra statlige virksomheter har blitt hyppigere brukt de siste årene. Andre utfordringer er klientsikkerheten (informasjon på mobile enheter). For selv om smarttelefoner og nettbrett har gjort kommunikasjonen enklere og mer effektiv, så øker de også sikkerhetsrisikoer og gir bekymringer rundt personvern og sikkerhet, slår hun fast.   

Ifølge risikoekspert Kristian Thaysen har pandemien fremskyndet en rekke utfordringer knyttet til ulike trusler mot norsk næringsliv og bare to av ti selskaper er forberedt.

Store konsekvenser for selskaper  

– Siden utbruddet av Covid-19 pandemien har arbeid fra hjemmet blitt den «nye normalen» for millioner av mennesker over hele verden. Nettkriminelle utnytter situasjonen, og det er viktigere enn noen gang å være sikkerhetsbevisst, sier Øygard.

Hun påpeker at det kan få store konsekvenser hvis  sensitiv selskapsinformasjon kommer på avveie.  

– Datatap og manglende kontroll på tilgang til informasjon kan lamme et selskap fullstendig og ødelegge deres gode navn og rykte, og derfor oppfordrer vi alle til å lagre sensitive dokumenter i en sikker og  robust skyløsning. Det er lett å tenke: «Dette skjer ikke meg», men det kan du absolutt ikke være helt sikker på. 

I Admincontrol mener vi at den eneste måten å beskytte seg mot cyberangrep er å utvikle en sterk sikkerhetskultur i selskapet og så må man selvfølgelig ha de riktige  digitale systemene på plass for å beskytte selskapet  mot fremtidige angrep.  

Trygg med løsninger fra Admincontrol    

Hun påpeker at man med løsningen fra Admincontrol bidrar til sikrere samhandlingsprosesser.  

Tanken er at alt som har med styrearbeidet eller due diligence  prosesser å gjøre, skal skje inne i systemet der ingen andre har tilgang.  
 
Etter å ha logget seg inn, kan styremedlemmene og involverte parter i en due diligence prosess,  samarbeide og kommunisere på en helt trygg måte i styreportalen eller datarommet.   

– Vår løsning støtter internasjonalt styrearbeid og  M&A prosesser på tvers av land, med løsninger for innlogging og autentisering som følger internasjonale standarder. 
 
– Det er nok kombinasjonen av enormt høy sikkerhet og den gode brukerfunksjonaliteten som gjør at løsningen vår har blitt så populær og at vi har en årlig fornyelsesgrad på 98 prosent blant våre styreportalkunder, slår Øygard fast.    

Last ned vår infografikk om hvordan styret kan utforme nye sikkerhetstiltak under: 
New call-to-action