Tilbage

Vigtigheden af bestyrelsesevaluering

Admincontrol købte for nylig TLT Leaderships modul til bestyrelsesevaluering – et brugervenligt værktøj, der nu er fuldt integreret i vores bestyrelsesportal og giver vores kunder en problemfri digital evalueringsproces.

3.oktober 2023
Skrevet af Admincontrol

Vi spurgte grundlæggerne af TLT Leadership Kari Bech-Moen og Ingeborg Molden Hegstad, hvorfor virksomheder skal tage bestyrelsesevaluering mere alvorligt.

Q&A med Kari Bech-Moen og Ingeborg Molden Hegstad, skaberne af Admincontrols nye bestyrelsesevalueringsværktøj

Hvorfor er bestyrelsesevaluering vigtig?

Der er mange grunde til, at professionelle bestyrelser bør evaluere deres eget arbejde. Først og fremmest afspejler det god virksomhedsledelse, giver større gennemsigtighed og ansvarlighed, letter læring og øger i sidste ende virkningen af bestyrelsens arbejde. Siden skandaler som Enron har statslige organer på internationalt plan opstillet klare forventninger og regler på området.

Bestyrelsesevalueringsværktøjer, som det vi har skabt, bidrager til at nå dette mål ved at give en objektiv ramme for evaluering af bestyrelsen og dens kompetencer. 

Typisk vil en evaluering omhandle, hvordan bestyrelsen varetager sit ansvar, effektiviteten af bestyrelsens arbejde, bestyrelsens ledelse, effektiviteten af bestyrelsesprocesserne og kvaliteten af bidragene fra bestyrelsesmedlemmerne. 


Processen er afgørende for at skabe en kultur af feedback og gennemsigtighed og skaber et grundlag for at forbedre ydeevnen over tid. Resultaterne af evalueringen er også meget nyttige for nomineringsudvalg, der er ansvarlige for at finde kandidater til en bestyrelse, øge mangfoldigheden og udfylde kompetencehuller. 

Hvorfor skabte I TLT og værktøjet til bestyrelsesevaluering?

Som erfarne bestyrelsesmedlemmer så vi et behov i markedet for et mere effektivt og brugervenligt digitalt bestyrelsesevalueringstilbud.

Mange af de bestyrelsesevalueringsværktøjer, som bestyrelserne bruger i øjeblikket, er besværlige, dyre og tager for lang tid at gennemføre. I mange tilfælde bliver dette en hindring for, at bestyrelsesmedlemmer kan gennemføre eller deltage i evalueringen. 

Vi så muligheden for at skabe et mere kundeorienteret digitalt produkt, der kan integreres i almindelige arbejdsprocesser, er mere praktisk og er meget hurtigere at gennemføre – samtidig med at det giver den objektivitet og indsigt, som bestyrelser har brug for til at evaluere deres resultater fuldt ud. 

Vi mener også, at vores værktøj vil være en attraktiv og brugervenlig løsning for bestyrelser, der stadig bruger gør-det-selv-metoder til evalueringer. Disse metoder betyder typisk, at bestyrelsessekretæren skal dele spørgeskemaer via Google Docs eller andre samarbejdstjenester, eller at bestyrelsesformanden skal mødes med bestyrelsesmedlemmer til personlige diskussioner. Fordelen ved et digitalt værktøj i forhold til disse metoder er, at det vil understøtte fortrolighed, fremme gennemsigtighed og give en solid række objektive kriterier, der afspejler bedste praksis i bestyrelsesarbejdet.

 Teamkollegen diskutieren über ein ProjektEr bestyrelsesevalueringer obligatoriske?

Bestyrelsesevalueringer er ikke obligatoriske i mange regioner. I de nordiske lande anbefales evalueringer for eksempel af tilsynsmyndigheder. De fleste virksomheder, især større børsnoterede selskaber, foretager evalueringer, fordi de anerkender muligheden for at forbedre den måde, de arbejder på, og skabe større gennemsigtighed på markedet. Der er dog mange organisationer, især mindre virksomheder, der stadig ikke evaluerer deres bestyrelser.

I Storbritannien er situationen anderledes. Her er bestyrelsesevalueringer obligatoriske, og resultaterne meddeles i årsrapporter.

Mener I, at evalueringer bør være obligatoriske?

Som erfarne bestyrelsesmedlemmer ser vi værdien af et ‘kontrolsystem’ i bestyrelseslokalet og af at få afstemt interessenter og bestyrelsesmedlemmer omkring bedste praksis. Efter at have arbejdet indgående på dette område gennem årene ser vi ikke noget negativt i at gøre bestyrelsesevalueringer obligatoriske i flere regioner. Det ville tværtimod løfte kvaliteten af bestyrelsesarbejdet i alle organisationer til et højere niveau. 

Hvordan skal bestyrelserne bruge resultaterne fra evalueringerne? 

Bestyrelser bør bruge indsigten fra evalueringsprocesserne til at opbygge bevidsthed om bedste praksis og forstå forventningerne hos bestyrelsen og ledelsen. Men det vigtigste resultat er en klar plan for at forbedre bestyrelsens arbejde og resultater. Det vil dog kun ske, hvis alle bidragende parter fuldt ud tror på værdien af processen og forpligter sig til at tage afgørende handling ud fra resultaterne. Med en evaluering kommer man kun et vist stykke af vejen. Det afgørende er, hvordan man reagerer på resultaterne af evalueringen.

Hvad mener I er de største udfordringer for bestyrelser lige nu, og hvordan vil mere effektive evalueringer hjælpe bestyrelserne med at tackle dem? 

Ledelsesteams og bestyrelser står over for mange udfordringer i den nuværende situation. Global økonomisk ustabilitet, accelererende teknologisk udvikling og øgede myndighedskrav stiller nye krav til beslutningstagning og rapportering. Et digitalt evalueringsværktøj kan hjælpe med at bane vej for en række vigtige diskussioner i bestyrelseslokalet, såsom "adresserer vi de rette problemer i bestyrelseslokalet"?, og "arbejder vi på en effektiv måde, og dækker vi alle vores ansvarsområder?"

Den største udfordring for bestyrelser er at finde balancen mellem at støtte virksomheden på strategi- og innovationsdagsordenen og samtidig overvåge den økonomiske risiko og opfylde kravene til øget rapportering og compliance. Effektive bestyrelsesevalueringsprocesser giver uvurderlig indsigt i det spørgsmål.

Hvorfor valgte I at arbejde hos Admincontrol? 

Som bestyrelsesmedlemmer har vi brugt Admincontrols digitale bestyrelsesportal flittigt gennem årene som hjælp i vores arbejde og til at samarbejde med kollegerne. Det er oplagt at integrere vores bestyrelsesevalueringsværktøj i digitale arbejdsprocesser, der allerede er veletablerede og når langt ud på markedet. 

"Hos Admincontrol er vores mission at forbedre og accelerere beslutningsprocessen for bestyrelser. I takt med at vi fortsætter på denne rejse, er det blevet mere og mere klart, at bestyrelsesevalueringer er en væsentlig del af denne proces, som vores kunder har brug for og efterspørger. Ved at vælge at integrere TLT-undersøgelsen giver vi kunderne en løsning af høj kvalitet, som er enkel, sikker og overholder reglerne."

Kristoffer Munthe Aasbø, Admincontrol Chief Product Officer 

 Von links: Kristoffer Munthe Aasbø und Møyfrid Øygard von Admincontrol. Von rechts: Kari Bech-Moen und Ingeborg Molden Hegstad von TLT LeadershipVon links: Kristoffer Munthe Aasbø und Møyfrid Øygard von Admincontrol. Von rechts: Kari Bech-Moen und Ingeborg Molden Hegstad von TLT Leadership


Vil du vide mere om bestyrelsesevaluering?

Tag kontakt med os ved at bruge formularen nedenforLæs mere om grundlæggerne af TLT Leadership

Om Kari

Kari Bech-Moen har 20 års ledelseserfaring fra tech-startups til ledende stillinger, herunder Telenor og DNB. Hun har erfaring fra bestyrelserne i Huma AS (formand), Conexus AS, Xplora AS, Smart Cylinders AS, Diversity Index (formand) og Seema AS.

Om Ingeborg

Ingeborg Hegstad har +20 års erfaring fra management consulting, herunder McKinsey & Company, Egon Zehnder og Imsight.  Hun har haft bestyrelsesposter i Cxense ASA (2017-2019), Q-Free ASA (2018-2021) og sidder i øjeblikket i bestyrelserne for Strongpoint ASA (2020-d.d.), Cyviz (2020-d.d.) og Gjensidige Mobility Group (2023-d.d.)