Tilbage

Due diligence for iværksættere

Landskabet for forretningsmodeller er under forandring. Vi kan se, at de traditionelle forretningsmodeller bliver udfordret af nye, mere effektive, mere brugervenlige og billigere alternativer. Etablerede virksomheder udfordres af de nytilkomne. Teknologien er en væsentlig drivkraft, men det er tankegangen hos folkene bag de nye virksomheder også.

4.november 2022
Skrevet af Admincontrol

Iværksætteri er hipt

At være iværksætter og drive en startærkup virker til at være noget af det smarteste, man kan gøre. Udfordringerne er mange, og tusindvis af startups er konstant på jagt efter vækst og økonomisk støtte. Hvem har momentum eller kræfter til at få succes på denne slagmark? Det er ikke længere David mod Goliat. Det er 10 David’er mod Goliat. Og i denne historie er nogle Goliat’er smarte nok til at slå sig sammen med et par David’er. Hvis 9 ud af 10 fejler, er det ofte den, der indgår smarte alliancer, der vinder.

Mens forretningsidéen og udsigten til succes er de vigtigste motiverende faktorer for mange iværksættere, skal direktøren også være opmærksom på investorerne, både eksisterende og potentielle nye.

Afslutning av en startup

For det er sådan, historien ofte ender. En startup, der opnår fremdrift og vækst fra flere brugere eller øget omsætning, kan fremskynde væksten gennem investering. I sidste ende overdrager grundlæggeren kontrollen med virksomheden til andre, og for mange grundlæggere ender det med et opkøb via venturekapital, en børsnotering eller en overtagelse i branchen, hvor iværksættervirksomheden integreres i en større virksomhed.

Forberedelse til exit!

Det er vigtigt at forberede en exit, ikke kun selve afslutningen, men også i relation til fundraising fra de indledende investeringsrunder og fremefter. Investering i startupvirksomheder binder investorens kapital i flere år, og startups i den tidlige fase er forbundet med stor risiko. Sandsynligheden for at få et afkast fra en iværksættervirksomhed er meget lille, og det kan vare op til 10 år, før investeringen overhovedet betaler sig.

Grundlæggerne skal være klar over, at en erfaren investor vil prøve at mindske sine tab og gå efter en god exit inden for nogle år. Derfor bør vækststrategien og potentielle exits være tydelige allerede i idéoplægget.

AdobeStock_357784023

Due diligence-tjekliste for iverksættere

En due diligence er en undersøgelse af den overtagne virksomhed. De første finansieringsrunder for en startupvirksomhed støttes ofte af privatpersoner, de såkaldte ‘angel investors’, frem for venturekapital eller store virksomheder. Angel-investorerne investerer ofte deres egne penge og ser anderledes på risiko end venturekapitalinvestorerne.

Venturekapitalinvestorer skal udføre en fuld due diligence af driftsvirksomheden, hvorimod angel-investorer skal foretage en blød due diligence for at se, om forretningsprojektet og teamet svarer til deres investeringsrisikovillighed. I modsætning til investering i brancher, der er karakteriseret ved store aktiver, er aktivet i iværksættervirksomheder ofte en syntese hos direktøren, et team, en idé, kunder og fremdrift. Det er meget skrøbeligt!

Typiske kontrolpunkter for den bløde due diligence kan være:

  • Teamet – lær teamet og direktøren at kende, deres dygtighed og engagement!
  • Markedets størrelse – hvem er konkurrenterne, og hvor skal man være skarp for at få succes på markedet?
  •  IP-rettigheder – har man fuld kontrol over IP, kode, logoer og relevante domæner?
  • Kodegennemgang – er koden godt skrevet, og er platformen skalérbar?
  • Budget og prognoser – kontrollér, om der er styr på økonomien!
  • Fremdrift – undersøg den faktiske omsætningsvækst, væksten i brugere, fastholdelsesgraden, opsigelsesraten osv.
  • Onlineprofil – hvilket billede formidler man? Kan man f.eks tiltrække følgere på de sociale medier?
  • Kontrakter – tjek kontrakterne for de vigtigste kunder/medarbejdere/leverandører!

Due diligence vd afslutning 

Fundraising er altid på mange iværksætteres dagsorden, og fundraising foretages ofte med en exit-tese. Ved forberedelse af en exit kan en due diligence variere, afhængigt af markedet, den geografiske placering og den potentielle køber. Kinesiske købere foretrækker f.eks. at opbygge tillid ved at bruge mere tid sammen med nøglemedarbejdere end i det virtuelle datarum.

Opkøbere fra branchen, der ønsker at integrere virksomheden, vil fokusere deres due diligence på at kontrollere og understøtte business casen, mens private kapitalfonde og venturekapitalinvestorer vil investere ud fra et på forhånd defineret mandat og skal undersøge den virksomhed, der skal overtages, ud fra deres forpligtelser med forvaltning af midler.

Forberedelse giver succes

Uanset omfanget og naturen af due diligence er nøglen til succes at være velforberedt. Når en investor eller opkøber overvejer at investere et stort beløb i en iværksættervirksomhed, vil de kontrollere, om de grundlæggende forhold svarer til forventningerne.

Hvis der ikke er nøgleaftaler på plads, som kan kontrolleres, hvis et centralt element i projektet er i fare, eller hvis økonomien og aktivitetsrapporterne ikke er troværdige, kan det vælte investeringen, eller transaktionen kan smuldre. Det, der motiverer udførelse af due diligence, er risikovurdering. Og hvis risikoen er for høj, vil den investering, der kunne drive et nyt joint venture, være væk med vinden.

Et sidste råd: investorer er ofte utålmodige. Enhver gunstig mulighed, der måtte vise sig, kan være et engangstilbud. Man skal reagere hurtigt. Og derfor er mit råd: vær altid forberedt!