Tilbage

5 måder at flytte din bestyrelse ind i den digitale tidsalder

I en årrække har det været tydeligt, at bestyrelser har brug for mere støtte til at forstå den fulde potentielle indvirkning, det digitale har på virksomheder.  

2.november 2022
Skrevet af Admincontrol

Det erkender bestyrelserne selv. McKinsey bekræftede det faktum for over fem år siden med undersøgelser, der viste, at kun 16 % af bestyrelsesmedlemmerne sagde, at de fuldt ud forstod, hvordan dynamikken i branchen udviklede sig. Nyere forskning fra Accenture har vist, at kun lidt har ændret sig i de mellemliggende år – og det til trods for, at pandemien har skubbet det digitale ind i centrum for organisationsstrategier i et hidtil uset tempo.  

Så hvad er den bedste måde at tackle den udfordring på? Svaret kan desværre ikke ligge i bare at rekruttere bestyrelsesmedlemmer med digital erfaring. Der er kun få af disse personer, der er langt imellem dem, de er efterspurgte og kan være usædvanligt vanskelige at rekruttere. Det betyder, at indsatsen også skal fokusere på at få eksisterende bestyrelsesmedlemmer op i fart i forhold til de digitale spørgsmål, der betyder mest.  

Det har vi tænkt over for nylig hos Admincontrol, og vi har udarbejdet en 5-punktsplan til dig:  

1. Gør dit forarbejde

Først og fremmest skal du finde ud af, præcis hvad dine bestyrelsesmedlemmer har brug for at vide. Og hvad de ikke har brug for. De behøver ikke at forstå, hvordan teknologien fungerer, men de er nødt til at forstå den indvirkning, som disse teknologier har på forretningen. Start med at vurdere de teknologier, du implementerer – det kan være alt fra IoT til skyløsninger – og få klarlagt den potentielle konkurrencemæssige værdi og de risici, de medfører i forbindelse med din organisation, som kræver langsigtet virksomhedsledelse og tilsyn. 

2. Opret en matrix, der definerer behovet 

Når du er gennem denne proces, er det en god ide at oprette en matrix eller et andet dokument, der definerer den viden og de færdigheder, du har brug for på bestyrelsesniveau. Det vil hjælpe dig med at finde ud af, hvad du har brug for fra nyansatte bestyrelsesmedlemmer, hvis du går den vej, eller måske udløse behovet for et eksternt rådgivende råd. Lige så vigtigt er, at det vil hjælpe dig med at se, hvor eksisterende bestyrelsesmedlemmer skal udvikle deres viden.  

3. Implementer uddannelses – og undervisningsprogrammer   

Det kan lyde underligt at skulle arrangere træning for meget erfarne folk med dokumenteret viden, men på det digitale område er det nødvendigt. Ved hjælp af den matrix, du har udviklet som guide, kan du overveje at udrulle uddannelses- og undervisningsprogrammer, der udføres af enten eksterne eksperter eller digitale kyndige personer i virksomheden. Undersøgelser viser, at denne tilgang fungerer. McKinsey rapporterede for nylig, at man havde talt med 75 bestyrelsesmedlemmer, der gennemførte denne form for dybdegående træning, og fandt ud af, at mere end 50 % insisterede på at gøre digital transformation til det vigtigste punkt på dagsordenen for virksomheden som et direkte resultat.  

Bestyrelser har brug for mere støtte til at forstå den fulde potentielle indvirkning, det digitale har på virksomheder.

4. Få bestyrelserne til at indføre det digitale til deres eget arbejde  

Det er også vigtigt at opfordre bestyrelsesmedlemmer til selv at indføre digitale teknologier. Den hurtigste og bedste måde at opnå dette på er ved at implementere specialiserede bestyrelsesportaler, der muliggør sikkert samarbejde mellem bestyrelsen og andre interessenter.  

Det vil forbedre både effektivitet og databeskyttelse. Det vil også medvirke til at øge din bestyrelses forståelse af digitalt arbejde og gøre det nemmere at dele oplysninger om vigtige problemer ved digital transformation. Der er også fordele for lederteams. Med bestyrelsesportaler kan ledere på C-niveau nemt dele viden sikkert med bestyrelsesmedlemmer, hvilket f.eks. gør det meget nemmere at kommunikere med dem om de digitale udfordringer, de står over for i det daglige.  

5. Gennemgå dine investeringer i teknologi 

Hvis din bestyrelse allerede bruger en bestyrelsesportal eller andre digitale værktøjer, anbefaler vi også, at du gennemgår dine investeringer, og hvordan dine bestyrelsesmedlemmer bruger dem – du kan læse mere om, hvordan du gør dette, i vores guide til Gennemgang af bestyrelsens investeringer i teknologi. Den kan hjælpe dig med at finde ud af, om du har brug for at investere i mere avancerede systemer for at opnå flest mulige fordele, eller om der er behov for mere uddannelse eller brugerundervisning for at sikre, at det digitale bliver integreret i både tænkning og arbejde på bestyrelsesniveau.   

Du kan finde flere oplysninger om punkterne i denne blog i vores seneste e-bog: 3 trin til at fremskynde digitale færdigheder i bestyrelseslokalet.

New call-to-action