Tilbage

Gennemgang af 2020: Oven over skyen skinner solen

Ingen plan overlever første kontakt med fjenden. Således sammenfattede Helmuth Karl Bernhard (1800-1891), en preussisk generalfeltmarskal, sine tanker om 1800-tallets krigsførelse. Selvom vi ikke har været i krig i konventionel forstand i år 2020, så har vi skulle bekæmpe en trussel, som har gennemsyret samfundet fra ende til anden. Teoretiske forudsigelser, forberedelse, risikoanalyse og planer måtte laves om, eller helt skrottes, på alle niveauer i samfundet. Hvordan gik året så for os i Admincontrol?

4.november 2022
Skrevet af Nils Rynning Mork

Vanen tro tager vi os tid til at reflektere over hvordan året er gået, og det har uden tvivl været et anderledes år. Men trods modstanden, har vi formået at komme helskindet igennem – også bedre end hvad vi turde håbe på, da vi i starten af 2020 så ind i et år præget af nedlukninger og restriktioner.  

Et tilbageblik på året

Vores rolle som facilitator af mergers & acqusitions giver os et indblik over de indre finansielle markeder. Gennem 2020 oplevede vi flere gearskift, og ved hjælp af nogle udvalgte statistikker vil vi illustrere vores perspektiv på den chokbølge som skyllede ind over os alle, i form af pandemien, samt hvad der er sket under den løbende genopretning.  


Et kedeligt højdepunkt 

Da rygter og forudsigelser om en global pandemi blev intensiveret i februar 2020, gjorde vores kunder og deres rådgivere status over deres igangværende processer. Efterhånden som ugerne gik, voksede usikkerheden, og langsomt begyndte den første tendens i vores statistik at dukke op. Fra april så vi, at de transaktioner, der kunne lukkes, var afsluttet. Mange frøs deres processer og købte tid for at overveje hvad der nu var den bedste beslutning for dem. I en sæson, hvor der normalt er mange processer, der starter op, havde vi et fald i aktivitet, især i maj måned.

 

Gendannelse og en ketchupeffekt  

Da vi kom til juni måned, og den første bølge aftog, blev nogle processer afsluttet og vi havde færre nye virtuelle datarum, end sæsonen normalt bringer. Men mange processer ændrede sig i omfang, og det ser ud til, at rådgiverne var dygtige til at tilpasse sig den nye situation, og fortsatte med at hjælpe deres respektive kunder med at finde en vej frem gennem usikkerheden.  

Vi forventede en stigning i solvens- og omstruktureringssager på dette tidspunkt og så nogle, men den mest fremtrædende effekt af denne periode, på de årlige statistikker, er en stigning i forliste processer i forhold til 2019.  

Markedet gik på sommerferie med en del uafgjorte projekter i pipeline. I august ændrede det hele sig. Vi observerede et behov for hastigt at komme i gang med transaktionerne, hvoraf mange havde korte deadlines, og de fleste af de processer som var sat på pause, kom tilbage i gear. 

Det ser ud til, at den opdæmmede energi fra foråret endeligt kunne frigives, og at virksomhederne gik determineret til værks, for at holde usikkerheden under kontrol. Denne tendens fortsatte, og vi satte ny rekord for antallet af etableret projekter i oktober 2020. Vi oplevede, at dagene fra etablering af aftale, til lancering af datarum gik drastisk ned, sammenlignet med gennemsnittet i løbet af året før.  

Optimisme i horisonten  

Den positive tendens er stadig i gang. Der er meget M&A-aktivitet i øjeblikket, og det ser ud til, at den kollektive opfattelse af pandemien er mere stoisk, end mange af vores nyhedskilder berettede om. Beslutninger skal træffes, uanset omstændighederne, og vi vil være der for at hjælpe dig med at tage de bedste beslutninger.  

Held og lykke i det nye år!