Tilbage

Vil du sælge din virksomhed? Så tænk over følgende

Der er mange faldgruber og ting, man skal være opmærksom på, når man går ind i processen med at sælge en virksomhed. Admincontrol har leveret virtuelle datarum og hjulpet med rådgivning i mere end 692 due diligence-processer alene sidste år. Her er fem gode råd til en effektiv salgsproces:

4.november 2022
Skrevet af Admincontrol

1: Planlægning, planlægning, planlægning

Due diligence, gennemgang af en virksomhed, er en central og kritisk del af omstruktureringer og salg af virksomheder. En køber vil ofte først give en indikation af, hvilken pris han vil give for virksomheden. Og hvis prisen er interessant nok, bliver det en due diligence, hvor køberen vil undersøge, om der er risici eller mangler af betydning. Det er denne proces, der fører frem til den endelige prisfastsættelse af virksomheden.

Due diligence kan være både tidskrævende og udfordrende, og man skal være forberedt på at skulle finde alt frem fra kundekontakter til bonusaftaler, patentbeviser og en masse andet. Processen kan komme pludseligt og foregår ofte oven i den daglige drift og de daglige opgaver.

Afsæt på forhånd god tid til både planlægningen og selve processen. Planlæg også på en sådan måde, at den daglige drift kan fortsætte som før – “business as usual”; hvis salget svigter midt i processen, bliver det sværere at komme i mål.

Det er også vigtigt at have klarhed over, hvem der skal inddrages. For at skabe mindst mulig støj i organisationen vælger nogle at lægge meget af arbejdet uden for normal arbejdstid. Der bliver det særlig vigtigt, at nøglepersoner på forhånd har god kontrol og opdaterede dokumenter.

2: Start tidligt, og invester i en pre-due diligence

Selvom salgsprocesser kan komme pludseligt, bliver det mere og mere almindeligt, at ejerskifte og omstrukturering er en del af virksomhedens langsigtede strategi og forretningsplaner. Så hvorfor ikke sørge for at være forberedt, før I kaster jer ud i projektet? Det kaldes ofte pre-due diligence, og i virkeligheden handler det om at opbygge en god struktur for forretningskritiske oplysninger og dokumenter.

God forberedelse er afgørende for en god præsentation af virksomheden. Den struktur og det materiale, der præsenteres, skal give svar og dokumentation på de spørgsmål, interessenterne har.

Mange virksomheder er opmærksomme på, at der lægges op til et ejerskifte inden for nogle få år. For andre kan der være andre strategiske grunde til, at man vil foretage et ejerskifte. En pre-due diligence kan bidrage til at give et godt overblik over dokumentationen på forhånd. Mange virksomheder benytter sig også af en vendor due diligence, hvor rådgivere gennemgår struktur, dokumenter og andre vigtige forhold, før de egentlige interessenter får adgang.

LES MERE OM PRE-DUE DILIGENCE FORBEREDELSER HER 

3: Vælg de rette rådgivere

I en selskabstransaktion er de juridiske og økonomiske rådgivere vigtige nøglepersoner. Rådgiverne kan være afgørende for, at I finder de rette købere og opnår bedst mulige pris og vilkår for virksomheden, så her gælder det om at vælge rigtigt. Afsæt derfor tilstrækkelig med tid til at foretage undersøgelser for at finde dem, der har den rette kompetence og tilstrækkelig forståelse for både virksomhedens konkrete situation og branchen og markedet i øvrigt. Vælg nogle, der har specialiseret sig i virksomhedsovertagelse og due diligence, og som også gerne har erfaring med disse processer fra branchen og virksomheder, som I kan sammenlignes med. Ofte vil disse specialister være andre rådgivere end dem, der ellers benyttes i den operative virksomhed.

4: Invester i et virtuelt datarum

Kontrol af alle relevante dokumenter er et godt udgangspunkt for både pre-due diligence og selve gennemgangen af virksomheden. Derudover er det vigtigt at huske, at dokumenterne ikke kun skal være tilgængelige for virksomheden, men også for interessenter udenfor. Det er derfor vigtigt at få etableret en sikker distributionskanal for følsomme dokumenter.

Et virtuelt datarum vil, ud over at opbevare og strukturere dokumenter, også sikre, at de sikkert og trygt kan deles med eksterne parter. Effektiv styring af adgang er helt afgørende, når projektet går i gang, og forskellige parter skal inviteres ind i datarummet. Når der deles virksomhedsfølsomme oplysninger, bør du også have adgang til en læselog, der viser, hvem der læser dokumenterne, og hvor lang tid de bruger på at gennemgå de forskellige forretningsområder.

5: Gennemfør effektive spørgsmål og svar-processer

Spørgsmål- og svardelen (Q&A) er en vigtig del af due diligence-processen. Et godt datarum har et fleksibelt Q&A-modul, der gør denne proces lettere og langt mere effektiv.

Funktioner, der skal være på plads i Q&A-modulet:

  • Mulighed for at stille spørgsmål direkte i forbindelse med de enkelte dokumenter eller mapper i datarummet
  • Der bør være en advarselsfunktion, der genererer en besked til interessenterne, når der publiceres nye spørgsmål og svar.
  • Hvis der er flere køberhold inde over, må de ikke kunne se hinanden eller hinandens spørgsmål.
  • Mulighed for at vælge, hvem der kan godkende, delegere, justere eller afvise spørgsmål eller svar.