Tilbage

Den ultimative guide til bestyrelsesevaluering

Din guide til bestyrelsesevaluering og hvordan du effektivt gennemfører en bestyrelsesevaluering

7.december 2023
Skrevet af Admincontrol

Hvad er bestyrelsesevaluering?

I en tid, hvor økonomisk uforudsigelighed møder stigende krav til ideel virksomhedsledelse, står dagens bestyrelser i krydsfeltet mellem udfordring og muligheder. At navigere i dette terræn kræver mere end intuition – det kræver en skarp fornemmelse for selvbevidsthed. Træd ind i bestyrelsesevalueringernes verden – et kompas for bestyrelser, der er ivrige efter at skærpe deres ekspertise og styrke deres ledelse og problemfrit tilpasse sig det stadigt skiftende virksomhedslandskab.
Dyk ned i denne guide og forstå årsagerne til og detaljerne i bestyrelsesevalueringer. Find også ud af, hvordan du får flere fordele ved hjælp af Admincontrols specialiserede bestyrelsesevalueringsværktøj.

Velkommen til næste niveau af bestyrelseskvalitet!

Forståelse af bestyrelsesevalueringer

En bestyrelsesevaluering er i al væsentlighed et diagnoseværktøj, der skal måle effektiviteten, mulighederne og potentialet i en bestyrelse. Selvom der er et utal af måder at gennemføre disse evalueringer på, afhænger den valgte metode ofte af organisationens størrelse og ejerskabssituation.

Interne evalueringer såsom opkald mellem bestyrelsesformanden, nomineringsudvalget og individuelle bestyrelsesmedlemmer giver foreløbig indsigt. Men for virkelig at se nøje på dynamikken i en bestyrelse er det nødvendigt med en mere struktureret og systematisk tilgang. Digitale evalueringer, der involverer bestyrelsesmedlemmer og vigtige ledere som CEO og CFO, vinder indpas. Disse digitale metoder kulminerer i en detaljeret præsentation, der peger på handlingsrettet indsigt og baner vejen for forbedringer i bestyrelsen.


Den afgørende betydning af bestyrelsesevalueringer

McKinseys undersøgelser viser, at virksomheder med stærk ledelsespraksis klarer sig 10-15 % bedre end deres jævnaldrende med hensyn til aktieafkast. Det understreger vigtigheden af bestyrelsesevalueringer i et hastigt skiftende virksomhedslandskab.

  • Fremme af ledelse og gennemsigtighed: Med stadigt stigende kontrol fra både tilsynsmyndigheder og investorer er det altafgørende at opretholde høje standarder for ledelse og gennemsigtighed. Bestyrelsesevalueringer fungerer som en kontrol- og balancemekanisme, der sikrer, at virksomhederne lever op til disse standarder.
  • Opnå værdifuld indsigt: En veludført evaluering udpeger områder, hvor bestyrelsen udmærker sig, og hvor den har udfordringer. Dette indebærer forståelse af bestyrelsens problemløsningsevner, strategiformulering, lederskab, rapportering og meget mere.
  • Udforme bestyrelsens fremtid: Med indsigt fra evalueringer kan virksomheder vedtage bedste praksis, bygge bro over kompetencehuller og udarbejde en køreplan for fremtidig ledelsesekspertise. Derudover kan nomineringsudvalg udnytte disse evalueringer, når de overvejer at rekruttere nye medlemmer.

Det lovgivningsmæssige landskab

Mens den iboende værdi af bestyrelsesevalueringer er tydelig, varierer den lovgivningsmæssige holdning fra område til område. På steder som de nordiske lande er bestyrelsesevalueringer, selvom de stærkt anbefales, ikke juridisk obligatoriske. I modsætning hertil er disse evalueringer i lande som Storbritannien og Indien ikke kun obligatoriske – resultaterne af dem skal ofte også offentliggøres, som det ses i kravene til britiske årsrapporter.

Hyppighed af evalueringer

De fleste direktiver og ledelseskodekser går ind for årlige bestyrelsesevalueringer. Dybden af disse evalueringer kan dog variere. Mange store virksomheder vælger hvert år at foretage interne vurderinger, suppleret med udtømmende eksterne evalueringer hvert tredje til fjerde år.

Bestyrelsesevaluering integreret i Admincontrols bestyrelsesportal 

Admincontrols bestyrelsesevalueringsmodul er et brugervenligt og let tilgængeligt modul i din bestyrelsesportal. Det hele starter med at beslutte, hvem der skal deltage i undersøgelsen og sende den ud til besvarelse Derefter genereres der en brugsklar præsentation, som kan danne grundlag for drøftelse i bestyrelseslokalet.

Bestyrelsesundersøgelsen dækker fem kerneområder, der omhandler bestyrelsens centrale ansvarsområder samt bedste praksis med hensyn til processer og lederskab. Den består af 5 kapitler og omkring 50 citater samt områder, hvor der kan tilføjes kommentarer og forslag som vist i nedenstående model:


 Bestyrelsens undersøgelsesmodel
Kapitel 1 handler om at se fremad: Hvor godt bidrager bestyrelsen til strategiprocessen ved at fastsætte prioriteter og økonomiske mål?

Kapitel 5 handler omvendt om at se tilbage: Hvor godt foregik regnskabsaflæggelsen, forretningsopfølgningen og fokus på compliance?


Kapitel 2, 3 og 4 handler om, hvor effektivt vi arbejder som bestyrelse.
I disse kapitler evalueres både møderne, formandens rolle og alle bestyrelsesmedlemmerne. 

Den indsigt, der opnås fra evalueringsprocessen, hjælper bestyrelser med at identificere styrker og svagheder og udvikle en plan, der kan forbedre bestyrelsens resultater.

Konklusion

I en tid præget af volatilitet og øget virksomhedskontrol er bestyrelsesevalueringer mere end blot en formalitet. De er fundamentet, som robuste ledelsesstrukturer er bygget på. McKinseys data understreger sammen med ledelsespraksis i den virkelige verden deres ubestridelige betydning. I takt med at virksomhedsdynamikken udvikler sig, vil behovet for periodiske, omfattende og handlingsrettede bestyrelsesevalueringer kun blive større.

Læs mere

Kontakt os for at få en demo af vores nye løsning, der allerede er integreret i din bestyrelsesportal.