Terug gaan

De 3 eigenschappen van effectieve toekomstige besturen

Opkomende trends vereisen een nieuw soort corporate governance en ESG-aangestuurd leiderschap. Ontdek de eigenschappen die de raden van bestuur van de toekomst nodig hebben om te slagen.

23.december 2022
Geschreven door Admincontrol

ESG en technologietrends veranderen het landschap van corporate governance – hier is hoe raden van bestuur moeten reageren.

Er bestaat brede overeenstemming over wat een effectief bestuur is. Het voegt strategische waarde toe. Het heeft een evenwichtige benadering van risico's. Het begrijpt ten volle zijn taken en verantwoordelijkheden. Deze dingen zullen niet veranderen. 

Maar dat betekent niet dat besturen ooit stil moeten staan – en zeker niet nu. Het bedrijfsleven verandert snel, aangedreven door technologische, geopolitieke trends en trends op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG) die het landschap veranderen. Ook raden van bestuur moeten veranderen en nieuwe kenmerken en kennis ontwikkelen om zich aan deze nieuwe realiteit aan te passen. 

Met dit in gedachten hebben we de drie belangrijkste eigenschappen op een rijtje gezet die besturen volgens ons in 2023 moeten ontwikkelen en koesteren.

1: Sterk bewustzijn van kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance

Op dit moment komen raden van bestuur steeds meer onder druk te staan van investeringsgroepen die de ESG-prestaties op het gebied van corporate governance en maatregelen tegen klimaatverandering onder de loep nemen. 

De raden van bestuur erkennen het probleem ook. Volgens een rapport van InterSearch en de Deense vereniging van professionele bestuurders denken bestuurders dat klimaatverandering de 'megatrend' is die de komende drie jaar de meeste impact zal hebben op de samenleving en de economie.

De turbulentie in de energieprijzen en -voorziening, grotendeels veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, betekent ook dat organisaties sneller moeten afstappen van hun afhankelijkheid van fossiele energiebronnen. Dit wordt een essentieel onderdeel van hun ESG corporate governance- strategieën – de sleutelfactor die hen zal helpen doeltreffend te blijven functioneren. 

De effectieve raden van bestuur van de toekomst zullen dringend iets moeten doen aan het gebrek aan inzicht in deze kwesties. Indien nodig betekent dit dat extern advies moet worden ingewonnen bij onafhankelijke normalisatie-instellingen en regelgevende instanties. Het betekent ook dat zij zichzelf moeten bijscholen, zodat zij effectief, bruikbaar leiderschap kunnen bieden rond wat in het komende decennium waarschijnlijk het belangrijkste thema van organisaties zal worden.

Vragen ter overweging voor de raad:

  • Zijn wij in staat de belangen van de belegger bij maatregelen tegen klimaatverandering te behartigen en deze af te wegen tegen de behoeften van de onderneming?
  • Gaan we proactief om met de snel veranderende eisen inzake klimaatverandering in plaats van te reageren op regelgeving en nalevingsbehoeften? 
  • Kunnen wij aantonen hoe wij het risico van de energievoorziening beheren als onderdeel van onze strategie voor bedrijfscontinuïteit? 

Een bestuur dat effectief samenwerkt2: Uitgebreid begrip van digitale kwesties

In 2022 bleek uit een onderzoek van Gartner dat 86% van de besturen digitale business momenteel rangschikt in hun top vijf prioriteiten. Hun bezorgdheid wordt versterkt door het potentieel van technologieën als kunstmatige intelligentie en de Metaverse om de manier waarop mensen werken, spelen en omgaan met elkaar te veranderen. Besturen moeten een goed inzicht hebben in de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen, waaronder de gevolgen voor zowel de veiligheid als de concurrentiepositie van hun organisatie.

Toekomstgerichte besturen zullen ook de ontwikkeling onderzoeken van nieuwe groene technologieën die zowel de kosten als de koolstofuitstoot kunnen verminderen. Zij zullen met name het concurrentierisico beoordelen van het niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden die deze nieuwe technologieën bieden.

Bestuursvoorzitters en directeuren moeten zichzelf een aantal belangrijke vragen stellen met betrekking tot technische kwesties om effectief leiderschap te kunnen bieden: 

  • Begrijpen we de risico's en mogelijkheden van nieuwe vormen van technologie? 
  • Kunnen we nieuwe technologie gebruiken om onze ESG- en corporate governance-prestaties positief te beïnvloeden?
  • Hebben wij plannen om veiligheidsrisico's in verband met nieuwe technologieën te beperken? 

Raden van bestuur die zich aanpassen aan het moderne tijdperk moeten ook hun eigen manier van werken transformeren door middel van digitaal – bijvoorbeeld door papieren processen of ad-hocapplicaties te vervangen door speciale board portal-software. Lees meer in onze blog;  Wat is een board portal?

3: Besturen zullen diverser moeten worden 

Diversiteit in raden van bestuur is een kwestie die al een tijdje speelt. Het is nu tijd voor echte actie. Vooral de druk van de regelgevers neemt toe. Eerder in 2022 zei de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk dat organisaties moeten aangeven of ze hebben voldaan aan specifieke doelstellingen inzake diversiteit in de raad van bestuur in hun jaarlijkse financiële verslagen. Deze doelstellingen omvatten een vertegenwoordiging van ten minste 40% vrouwen en een lid met een etnische minderheidsachtergrond 

In Noorwegen is er al een regeling die vereist dat ten minste 40% van elk geslacht in raden van bestuur aanwezig is. Er zijn soortgelijke bewegingen over de hele wereld.

De meest succesvolle besturen van de toekomst denken zorgvuldig en proactief na over hoe zij aan deze toenemende verwachtingen en eisen kunnen voldoen. 

Vragen ter overweging voor de raad: 

  • Worden er meer kandidaten uit een bredere leeftijdscategorie geworven om meer gender- en etnische diversiteit te bereiken?
  • Hebben wij een sociaal perspectief dat breed genoeg is om de moderne uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance aan te gaan? 
  • Steunt ons huidige bestuur diversiteitskwesties volledig?

Ontdek meer

In de toekomst zullen de meest waardevolle en gewilde bestuursleden hun kennis van deze kritieke gebieden ontwikkelen om ervoor te zorgen dat zij effectieve corporate governance en strategische ondersteuning kunnen bieden.

Ontdek in ons nieuwe eBook meer over de veranderingen die van invloed zijn op de manier waarop raden van bestuur hun rol van corporate governance vervullen: De bestuurskamer in 2023: Vijf trends waarop nu moet worden gereageerd.

 

New call-to-action