Takaisin

Nuorempien hallituksen jäsenten ei ole ainoa keino lisätä digitaalista osaamista hallituksissa

Digitaalisuus mullistaa liiketoimintoja ja miten yhteiskuntien tapoja toimia. Digitaalisuus lisää myös monimutkaisuutta, joka edellyttää uutta tietoa ja muuttaa päätöksentekoa.  

30.marraskuuta 2022
Kirjoittanut Admincontrol

Nämä tosiasiat ovat lisänneet hallitusten ikärakenteeseen liittyvää keskustelua. Tällä hetkellä hallitusten jäsenten keski-ikä on edelleen yli 60 vuotta. Yleisesti tunnustettu tosiasia on, että tämä korkeahko keski-ikä on yhteydessä digitaalisen tietotaidon puutteisiin. Tämän pitää muuttua, mikäli organisaatiot haluavat hallitustensa haastavan vallitsevaa ’status quo’ -tilannetta ja lisätä vakiintuneiden toimintamallien murtamiseen tähtäävää ajattelua sekä parantaa digitaalisiin  strategioihin liittyvää ymmärrystä.

Olisi kuitenkin väärin sanoa, että hallituksen jäsenten ikäjakauman kasvattaminen olisi helppo tai kaikilta osin tyydyttävä ratkaisu.

Digitaalisuus mullistaa liiketoimintoja. Digitaalisuus lisää myös monimutkaisuutta, joka edellyttää uutta tietoa ja muuttaa päätöksentekoa.

On todettava, että nuorempien digitaalisesti orientoituneiden hallitusjäsenten rekrytointi on nyt vaikeaa. Parhaat kandidaatit ovat nyt todella kysyttyjä.

Oletusarvona ei kannata pitää, että nuoremmat ihmiset haluavat edes istua hallituksissa. Moni haluaa ensin toteuttaa omia intohimon ja kiinnostuksen kohteita liike-elämässä sekä kerätä lisää kokemusta ennen kuin he ovat halukkaita siirtymään hallituksiin.  

Yhden tai kahden uuden hallituksen jäsenen  palkkaaminen ei vielä riitä varmistamaan sitä, että digitaalinen tietotaito leviää koko hallitukseen. Digitaalisia kyvykkyyksiä omaavien uusien johtajien ja vanhemman sukupolven johtajien välillä tietoa ei välttämättä jaeta luontevasti.  

Hallituksiin tarvitaan lisää tasapainoa. Hallituksissa on tunnustettava laaja-alaisesti, että digitalisaatio on liiketoiminta-arvon luomisen kannalta välttämätöntä ja edellyttää erilaisia hyvän hallinnan kontrolleja.

Paremman lähestymistavan tarjoaa pyrkimys palkata nuorempia digitaalisesta liiketoiminnasta aidosti kiinnostuneita jäseniä hallituksiin sekä parantaa hallitusten jäsenten keskuudessa digiosaamista. Samalla kannattaa arvioida nykyiseen hallituksen koostumukseen sisältyviä riskejä.

IViimeisimmässä e-kirjassamme, 3 askelta vauhdittamaan hallitusten digiosaamista, kerromme, miten voit toteuttaa tämän myös käytännössä. Kiinnitämme erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

  • Määrittele mitä kaikkien hallitusten jäsenten täytyy oikeasti tietää.
  • Toteuta tarvittavat koulutukset ja valmennukset.
  • Luo hallitukselle tehokkaat digitaaliset työtavat ja varmista tehokas tiedon jakelu.

On tärkeää varmistaa, että nämä panostukset näkyvät digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä ja eivät rajoitu vain siihen miten digitaalinen teknologia toimii.

On vahvaa näyttöä siitä, että tällä lähestymistavalla saavutetaan hyviä tuloksia. McKinsey raportoi hiljattain keskusteluistaan 75 digikoulutuksiin osallistuneen hallituksen jäsenen kanssa. Kävi ilmi, että haastatelluista yli 50% vaatii organisaatioissaan nostamaan liiketoiminnan digitaalisen transformaation agendojensa kärkeen.

Samalla kun alati lisääntyvän diversiteetin pitäisi pysyä hallitusten ydintavoitteina pitkällä aikavälillä on digiosaamisen edistäminen hallituksille ja johtajille lyhyellä tähtäimellä erittäin tärkeää.