Takaisin

5 keinoa viedä hallituksesi digitaaliselle aikakaudelle

On ollut jo monen vuoden ajan ilmiselvää, että hallitukset tarvitsevat enemmän tukea, jotta niissä ymmärretään digitalisaation tuoma potentiaali liiketoiminnoille.  

30.marraskuuta 2022
Kirjoittanut Admincontrol

Hallituksissa tämä kyllä tiedostetaan. McKinsey selvitys osoitti jo viisi vuotta sitten että vain 16 % hallituksen johtajista kertoi ymmärtävänsä täysin miten digitalisaation ja sen tuoman dynamiikan kehittymistä. Accenture tuoreempi tutkimus osoittaa, että hallitusten digiosaamisen saralla on tapahtunut viime vuosina vain pientä kehitystä. Digitalisaatio on edennyt harppauksin korona-pandemian myötä, mutta hallitusten digiosaaminen ei ole koronakaudella juurikaan lisääntynyt.

Mikä on siis paras tapa vastata tähän haasteeseen? Vastaus ei valitettavasti voi olla vain se, että palkataan hallitukseen lisää jäseniä, joilla on digiosaamista. Näitä ammattilaisia on niukasti tarjolla. He ovat myös erittäin kysyttyjä ja voivat siksi olla poikkeuksellisen vaikeasti rekrytoitavissa. On siis investoitava hallituksen nykyisten jäsenten digiosaamiseen keskittymällä toiminnan kannalta kaikista tärkeimpiin asioihin.

Me olemme Admincontrolilla kiinnittäneet tähän viime aikoina huomiota, ja laatineet sinulle ajatustemme pohjalta 5 kohdan suunnitelman:

1. Tee taustatyö huolellisesti

Selvitä huolellisesti mitä hallituksesi jäsenten pitää tietää ja mitä heidän ei tarvitse tietää. Heidän ei tarvitse syvällisesti ymmärtää miten teknologia toimii, mutta heidän on syytä ymmärtää mikä vaikutus käytössä olevilla teknologialla on liiketoimintaan. Kartoita ja käy aluksi läpi teknologiat, joita organisaatiossasi käytetään – mitä tahansa IoT:stä pilvipalveluihin. Pohdi mitä potentiaalista kilpailuetua ja mitä riskejä nämä teknologiat voivat pitää sisällään yrityksesi liiketoiminnan kannalta pitemmällä aikavälillä.  

2. Luo tarpeen määrittelevä matriisi

Kun olet käynyt läpi tämän prosessin, suosittelemme sinua tuottamaan Kun olet käynyt läpi tämän prosessin, suosittelemme sinua tuottamaan matriisin tai muun dokumentin, jossa määritellään mitä tietoa ja mitä taitoja hallitustasolla tarvitaan. Tämä auttaa sinua hahmottamaan niitä taitoja mitä esimerkiksi rekrytoitavilla hallituksen jäsenillä tulisi olla. Matriisi auttaa sinua myös tunnistamaan tarpeen talon ulkopuolisen ammattilaisen konsultoinnille. Yhtä tärkeää on se, että näet matriisin avulla, miten hallituksesi nykyisten jäsenteen pitää kehittää osaamistaan.

3. Toteuta koulutuksia ja valmennuksia

Voi kuulostaa erikoiselta, että korkeasti koulutetuille ja erittäin kokeneille ammattilaisille pitää järjestää koulutuksia ja valmennuksia, mutta digitalisaation osalta se on välttämätöntä. Käyttämällä rakentamaasi matriisia oppaana voit pohtia kannattaako koulutuksia toteuttaa yhdessä talosi ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa vai talosi omien digiosaajien kanssa.  

Tutkimus osoittaa tämän lähestymistavan toimivan. McKinsey raportoi hiljattain keskustelleensa 75 hallituksen jäsenen kanssa, jotka ovat osallistuneet digitaalisia taitoja ja osaamista lisääviin koulutuksiin. Kävi ilmi, että yli 50 % koulutukseen osallistuneista hallituksen jäsenestä halusi nostaa digi-transformaation agendojensa ja liiketoimintojensa tärkeimmäksi prioriteetiksi.

Että hallitukset tarvitsevat enemmän tukea, jotta niissä ymmärretään digitalisaation tuoma potentiaali liiketoiminnoille.

4. Varmista, että hallituksesi ryhtyy käyttämään digiratkaisuja työssään

On tärkeää rohkaista hallituksen jäseniä käyttämään digitaalisia ratkaisuja. Nopeimman ja parhaimman tien siihen tarjoaa hallitusportaali. Portaali, joka tarjoaa mahdollisuuden ja työkalut turvalliseen yhteistyöhön koko hallituksen kesken sekä myös muiden tärkeiden sidosryhmien edustajien kanssa.  

Hallitusportaalilla parannat hallitustyösi tehokkuutta ja datasi turvaamista. Portaali lisää myös hallituksesi ymmärtämystä digitaalisesta työstä ja auttaa jakamaan tietoa yhä tehokkaammin digitaalisen transformaation tärkeimmillä osa-alueilla. Portaali tarjoaa myös merkittäviä hyötyjä johtoryhmille. Hallitusportaalissa voidaan jakaa tietoa vaivattomasti hallituksen jäsenille ja johtotason henkilöille turvallisesti. Viestimisestä ja yhteydenpidosta tulee helpompaa.  

5. Arvioi teknologiainvestointisi

Mikäli hallituksesi käyttää jo hallitusportaalia tai muita digitaalisia työvälineitä suosittelemme sinua myös arvioimaan teknologiainvestointejasi ja miten johtajasi teknologiaratkaisuja käyttävät. Oppaastamme Hallituksen teknologiaratkaisujen arviointi. löydät lisää tietoa, miten se onnistuu. Oppaamme avulla tunnistat esimerkiksi sen, tarvitseeko sinun investoida edistyksellisempiin järjestelmiin saavuttaaksesi parhaan mahdollisen hyödyn. Vai kannattaako organisaatiosi investoida  koulutuksiin, jotta digitaalisuus toteutuu sekä hallitustason ajattelussa että hallitusten työtavoissa.

Voit täyttää 2 minuutin arviointikyselyn, niin kerromme sinulle onko teillä heikkouksia hallituksen teknologiaratkaisuissa.

isätietoja löydät näistä ydinkohdista tuoreimmasta blogistamme: 3 askelta vauhdittamaan hallitusten digiosaamista.