Tillbaka

– IT-säkerhet bör sättas högre upp på agendan

Styrelseledamöter vill prioritera IT-säkerhet, miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (ESG) – och anser att digitala verktyg förenklar arbetsdagen. Detta är några av resultaten från Admincontrols undersökning, där 963 styrelseledamöter svarade.

4.november 2022
Skriven av Admincontrol

I slutet av 2019 genomförde Admincontrol en undersökning bland styrelseledamöter i Norden, Storbritannien och Nederländerna för att kartlägga de viktigaste trenderna, förändringarna och utmaningarna i styrelserummet. Detta har gett oss värdefulla insikter från framstående och erfarna styrelseledamöter.  

Här har vi gjort en djupdykning i feedbacken och sammanfattat några av de viktigaste resultaten:

Styrelseledamöter vill prioritera IT-säkerhet, miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (ESG) – och anser att digitala verktyg förenklar arbetsdagen

1: IT-säkerheten måste sättas högre upp på agendan  

Något av det första som slog oss var att styrelseledamöterna som svarade på undersökningen är oroade över IT-säkerheten. Hälften av respondenterna anser nämligen att säkerhet bör sättas ÄNNU högre upp på agendan i företaget de sitter i styrelsen för.   

Det kommer inte som någon större överraskning att styrelseledamöter är måna om säkerheten. I en alltmer digitaliserad värld, där allt från företagens ekonomi till affärsprocesser är beroende av säkra och robusta molnlösningar, blir hotbilden mer och mer omfattande. Cyberattackerna kommer oftare, är listigare och orsakar mer skada än tidigare. Om man inte har bra säkerhetssystem på plats är man naturligtvis mycket mer sårbar.

Vi på Admincontrol har också märkt att våra kunder har blivit mer säkerhetsfokuserade de senaste åren, och att det är fler som använder säkra plattformar, t.ex. en styrelseportal, när de kommunicerar och delar känsliga dokument. Det är också fler styrelser som använder sig av vår modul för Säkra Meddelanden. 

 2: Tar samhällsansvaret på allvar  

En annan trend som vi kan utläsa av svaren från undersökningen är att  flera av styrelseledamöterna är intresserade av Environmental, Social och Governance (ESG) – dvs frågor inom miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Glädjande nog svarade 69 procent av styrelseledamöterna att ESG-investeringar är viktigt för företaget de representerar. 

Och det råder väl ingen tvekan om att ta samhällsansvar är något som ligger i tiden. Tidigare i år publicerade Larry Flink, VD för Blackrock, en av världens största kapitalförvaltare, ett brev till CFOer där han uppmanar företag att sätta hållbarhet i centrum för hur vi investerar.

”Hållbarhet kommer att driva sättet som vi hanterar risk, hur vi skapar portföljer, produkter och samarbetar med företag” 

På Admincontrol vill vi ta samhällsansvar och våra lösningar underlättar pappersfria möten och processer som är miljövänliga. En ny styrelseportal är också ett utmärkt verktyg för att genomföra digitala styrelsemöten, kombinerat med säker video/telefonkonferens. Det kan bespara styrelseledamöter onödiga resor, vilket i sin tur har en uppenbar miljönytta. Vi hoppas att ännu fler företag kommer att ta samhällsansvar på allvar i framtiden.  

 3: Mer utmanande att vara styrelseledamot

Ett annat intressant resultat i undersökningen är att hälften av de tillfrågade svarar att det har blivit mer utmanande att vara styrelseledamot de senaste åren, och de uppger att arbetsuppgifterna har blivit allt mer tidskrävande.  

I en mer utmanande styrelsevardag uppger 77 procent av respondenterna att en styrelseportal förenklar arbetsuppgifterna, och 83  % påpekar att användningen av digitale verktyg ökar effektiviteten, säkerheten och kontrollen.  

Hela 73 procent av styrelseledamöterna uppger att digitaliseringen generellt har gjort företaget de representerar mer effektivt.   

Sammanfattningsvis   

De flesta styrelser är oroade över IT-säkerheten, och det bör flyttas ännu högre upp på agendan tillsammans med ESG. I en mer utmanande vardag för styrelsearbete är det viktigt att ha rätt verktyg för att kunna säkerställa att styrelsearbetet blir effektivare och att säkerheten tryggas, samt att säkerställdigital expertis bland ledamöterna i styrelserummet.


New call-to-action