Tillbaka

Pre Due Diligence – förberedelse inför framtida förvärv

Varje affärstransaktion är unik, vissa processer är smidiga medan andra transaktioner är mer komplicerade. Under årets gång har jag stött på ett hundratal M&A experter där majoriteten menar på att en väl förberedd transaktion oftast genererar ett bättre resultat.

7.november 2022
Skriven av Admincontrol

Rekommendationerna för en väl förberedd transaktion är följande:

Frågelista

Vanligtvis brukar motparten skicka vad man kallar för en ’Frågelista’ till bolaget man är intresserad av. Detta innebär en lista med information som den potentiella köparen vill granska för att senare kunna fatta beslut om ett bud. Detta sparar både tid och resurser!

Förvara all data på samma plats – Vilande

Ett tips är att samla ihop all dokumentation som berör transaktionen och se till att allt är på samma plats. Se till att använda en plattform där du vet var informationen lagras. En plattform likt Admincontrols datarum är att rekommendera då den erbjuder högsta säkerhet samt att man kan styra behöriget både på användarenivå och dokument.

När det är dags att bjuda in externa parter som vill granska informationen så görs det med en enkel knapptryckning.

Anlita en extern rådgivare

Externa rådgivare så som jurister och finansiella rådgivare har erfarenheten av företagstransaktioner vilket kan vara till stor fördel under processens gång. De arbetar ofta med olika typer av transaktioner och deras erfarenheter kommer helt klart att effektivisera processen.

Fördelen med en färdig struktur

Genom att ha en färdig struktur från början kan de externa rådgivarna lägga sin tid på sina huvudområden. På så vis slipper du extra konsultkostnader kopplade till att de externa rådgivarna strukturerar upp datarummet.

En god struktur ger ett organiserat intryck vilket förhoppningsvis leder till en attraktiv syn på bolaget.

Börja förbereda redan idag med en pre due diligence

Sammanfattningsvis kan en god struktur underlätta både för säljande bolag men även för potentiella köpare. Säljande part sparar tid på att ha en färdig och organiserad struktur, och potentiella köpare kan enkelt hitta den information de är intresserade av.

Går ni i tankarna att avyttra ett bolag så kan det vara en idé att ha ett  datarum. På så vis kan ni arbeta ostört, skapa er struktur och samla all viktig dokumentation på en och samma plats. Börja med pre due diligence idag!