Tillbaka

Fem skäl att välja en ISO-certifierad leverantör

Det är en lång och tidskrävande process att ISO-certifiera verksamheten. Därför var vi på Admincontrol mycket stolta och glada över att vi blev certifierade enligt ISO 27001:2013 några år sedan. Men vilka fördelar har det egentligen för dig som kund att välja en ISO-certifierad leverantör? Det ska vi titta närmare på här.

3.november 2022
Skriven av Admincontrol

Det är en lång och tidskrävande process att ISO-certifiera verksamheten. Därför var vi på Admincontrol mycket stolta och glada över att vi blev certifierade enligt ISO 27001:2013 tidigare i år.Men vilka fördelar har det egentligen för dig som kund att välja en ISO-certifierad leverantör? Det ska vi titta närmare på här.

ISO-certifieringen ger våra kunder en garanti att de produkter och tjänster vi levererar är av hög kvalitet. Den bevisar också att Admincontrol tar säkerheten på stort allvar, säger Verkställande direktör på Admincontrol, Møyfrid Øygard.

Øygard menar att alla företag bör ta hänsyn till ISO-certifiering i valet av leverantörer, inte minst när det gäller lösningar där säkerheten är viktig, som fallet är med en styrelseportal.

Här är Øygard fem skäl att välja en ISO-certifierad leverantör:

1 Tillit:


ISO 27001:2013 är en internationell standard som beskriver bästa praxis för ett LSIS (ledningssystem för informationssäkerhet). ISO 27001:2013 är ett bevis från en ackrediterad och oberoende tredje part på att företaget har system och rutiner som tillgodoser kraven i standarden. Det är en kvalitetsstämpel, och som kund kan du vara helt säker på att ett sådant företag tar säkerheten på stort allvar.

2. Kontinuitet:

Ett ISO-certifierat företag måste kontinuerligt genomföra säkerhetsmätningar och årliga revisioner för att säkerställa att företagets riktlinjer, processer och rutiner är optimala. Det gör det möjligt för en leverantör att övervaka och utvärdera varje enskild produktionsfas och att anpassa sig efter den tekniska utvecklingen. Det bidrar till att etablera en robust informationssäkerhetskultur. Om du väljer ett företag som är ISO-certifierat kan du vara helt säker på att företaget ständigt arbetar med att förbättra sina tjänster, och att de har uppdaterade system som du alltid kan lita på.

3. Optimal säkerhet:

I ISO 27001-standarden ingår kontinuerlig förbättring av säkerhetskontrollerna, och en certifierad leverantör kommer därför att ha de mest optimala säkerhetskontrollerna på plats för den information som behandlas. Om leverantören behandlar konfidentiell information som en del av standardtjänsten och är ISO-certifierad för detta, kan du vara säker på att säkerheten också är optimal för det ändamålet.

4. Dedikerad leverantör: 

Att välja att bli ISO-certifierad är ett åtagande som kräver mycket tid och resurser. Om leverantören har gått igenom en sådan process kan du vara trygg med att företaget engagerar sig i arbetet med att upprätthålla så hög standard som möjligt och att leverera utomordentliga produkter och tjänster till sina kunder. Det är viktigt att notera att ISO-certifieringen inte är en engångsföreteelse. För att behålla ISO-certifieringen granskas företaget årligen för att säkerställa att standarden uppfylls, och det garanterar att de fortsätter leverera toppkvalitet och god service.

5. Efterlevnad: 

Certifiering är ett bevis på efterlevnad. ISO 27001 är en global standard och man refererar ofta till den både allmänt och i föreskrifter som en metod att uppnå god informationssäkerhet. I dagens samhälle där det blir allt större fokus på efterlevnad av lagar och regler, till exempel GDPR, bör du bara välja leverantörer som kan bevisa att de har ordning och reda i sin verksamhet. Om leverantören inte kan bevisa det, kan det utsätta dig för ökad risk och göra dig direkt ansvarig för överträdelser.


Fler tips på hur du kan förbättra säkerheten finns i vår handbok om hur hybridarbete påverkar cybersäkerheten. Ladda ner e-boken:

New call-to-action