Tillbaka

Förenkla och digitalisera due diligence-processen

Virtuella datarum har digitaliserat due diligence-processer sedan början av 2000-talet. Det är dock fortfarande en lång väg kvar att gå när det gäller att ytterligare effektivisera och förenkla hanteringen.

11.november 2022
Skriven av Mari Nygaard

Sedan fusioner och förvärv (M&A) blev vanligt under den stora vågen av företagsfusioner i början av 1800-talet, har due diligence-processen blivit en självklarhet. Med tiden har omfattningen av due diligence-processen utökats kraftigt, liksom typerna av processer som används. Allt fler områden inkluderas numera i en due diligence – det senaste tillskottet är ekonomiska, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer (ESG).

Due diligence-processen har utvecklats i mer än 200 år, och digitaliseringen av processen inleddes i blygsam skala på 1980-talet med införandet av CD-ROM. I slutet av 1900-talet användes fortfarande fysiska datarum i stor utsträckning.

Framväxten av virtuella datarum

I början av 2000-talet började det dyka upp lösningar för virtuella datarum (VDR) och det kickstartade den digitala omvandlingen av due diligence-processer.

Tjugo år senare är det inte längre ett alternativ att genomföra en due diligence-process utan ett virtuell datarum. När IT-bubblan sprack accelererade den digitala omvandlingen på nytt och har sedan dess format hur vi lever våra liv och hur vi gör affärer. När det gäller due diligence-processen har vi sett en myriad av tjänsteleverantörer växa fram, från mer allmänna dokumentdelningsplattformar till högspecialiserade tjänster.

Med de senaste årens sekretessregler, GDPR samt ett ökat fokus på informationssäkerhet, ser vi en växande efterfråga på lösningar av den typ som Admincontrol erbjuder – ett specifikt utvecklat digitalt verktyg för due diligence-processer som samtidigt håller högsta säkerhetsstandard.

Due diligence på väg mot digital omvandling

Due diligence 3.0

i befinner oss i en tid av snabb digital omvandling. Det finns oändliga möjligheter, men en sak är klar: vi är inte klara med att fullt ut digitalisera due diligence-processen.

På Admincontrol hör vi fortfarande om Excel-ark som skickas fram och tillbaka under Q&A, om mejl som innehåller konfidentiell information och om kommunikation mellan team på plattformar med lägre säkerhetsnivåer än i ett krypterat och säkert datarum.

Nu när vi redan kan erbjuda ett datarum med full funktionalitet och de högsta säkerhetsnivåerna så är vårt nästa uppdrag att ytterligare förenkla due diligence-processen utöver dagens standard. Det innebär att vi måste digitalisera processen vidare på ett sätt som gör det enkelt för våra kunder att hantera all kommunikation och alla uppgifter som rör due diligence-arbetet inom den trygga och säkra datarumsplattformen.

För att åstadkomma detta har vi lanserat ett antal nya initiativ och vi arbetar för närvarande med att implementera fler nya funktioner.

Virtuella datarum har digitaliserat due diligence-processer.
Den digitala omvandlingen av due diligence-processen är långt ifrån klar. På Admincontrol har vi en tydlig vision om hur vi som datarumsleverantör kan hjälpa till att driva de förändringar som behövs.

Fyra initiativ från Admincontrol som ytterligare förenklar och digitaliserar due diligence-processen

Datarum köps och genereras direkt

Du kanske redan har köpt ett datarum via vår webshop där ditt datarum genereras direkt vid beställningen. Inom kort kommer du också att kunna hantera ditt abonnemang, uppgradera, eller till och med köpa en ny portal direkt från datarummet.

Säker kommunikation inom M&A-teamet

I början av 2020 lanserade vi Secure Messaging. Secure Messaging är en meddelandemodul inom datarummet som möjliggör säker kommunikation inom respektive team.

Exempelvis kan köpare i datarummet använda anteckningsfunktionen för att göra markeringar och kommentarer i ett dokument och sedan dela dessa anteckningar direkt med relevanta teammedlemmar på köpsidan. Dialogen inom varje team blir aldrig tillgänglig för andra team i datarummet.

Due diligence på väg mot digital omvandling
Admincontrols Secure Messaging-modul säkerställer krypterad kommunikation för M&A-teamet inom datarumsplattformen

AI-verktyg för juridisk due diligence

Vi har dessutom inlett ett samarbete med Luminance, leverantör av artificiell intelligens, för att kunna erbjuda juridiska rådgivare en helt säker och krypterad synkronisering mellan Admincontrol och Luminance så att de kan använda Luminances AI-verktyg under en juridisk due diligence.

Optimerad mappstruktur i datarummet med några få enkla steg

Due diligence-förberedelserna i datarummet förenklas ytterligare med vår helt nya funktion som kallas Folder Wizard..

Den här unika funktionen gör det möjligt för datarumsadministratören att bygga en ny mappstruktur i datarummet på bara några minuter. Vi har mallar för detta som tagits fram i samarbete med ledande juridiska och finansiella rådgivare. Mallarna kan ändras för att passa just din process. Du kan också skapa en egen mall från grunden i det här lättanvända och intuitiva verktyget.

Ett enklare sätt att förbereda och utföra due diligence

Alla de här funktionerna är steg på vägen mot att skapa ett enklare sätt att förbereda sig för och genomföra due diligence. För Admincontrol slutar det inte här. Under 2021 släpps en ny unik funktion som kommer att utgöra ett stort steg mot vårt mål att digitalisera och förenkla sättet vi arbetar i datarum.

Mjukvaruutvecklingen går fort, och vem vet vad som kommer att vara möjligt om tio, fem eller redan om ett år? Det får tiden utvisa, men på Admincontrol fortsätter vi arbetet med att förenkla due diligence genom digitalisering av varje steg i processen.


Ladda ned denna guide och läs mer om framtiden för due diligence:

New call-to-action