Tillbaka

För ett harmoniskt samarbete: hur styrelse och VD kan utveckla en större samsyn kring digitala lösningar

Styrelseportal

Konsultföretaget Gartners senaste styrelseundersökning visade att 58 procent av styrelserna har digitala teknikinitiativ som enskilt största strategiska prioritet under 2022.

4.november 2022
Skriven av Admincontrol

Samtidigt visade en annan Gartner-undersökning att 83 procent av VD:arna fokuserar på nya digitala funktioner i årets investeringsbudget.

Detta leder oss fram till en viktig fråga – hur kan styrelse och VD samarbeta effektivare kring frågor som båda parter anser vara mycket högt prioriterade?

Styrelsens roll

Under de senaste två åren har styrelser i högre utsträckning haft möten för att:

  • godkänna nya digitala strategier
  • göra avvägningar mellan kortsiktiga vinster och långsiktiga effekter
  • förstå hur medarbetarna påverkas
  • utvärdera företagsrisker
  • kommunicera värde till aktieägarna

Dessutom finns en ökande förväntan på att styrelser ska göra mer än de traditionella uppgifterna att bedöma, godkänna och rapportera. I dagens snabbt föränderliga digitala landskap blir det allt viktigare att styrelsen samarbetar med sin VD för att fastställa milstolpar, fördela resurser strategiskt och skapa ett ramverk för förändring med tydliga kriterier för om beslut ska påskyndas eller pausas.

Styrelser måste också i allt högre grad vara beredda att hjälpa ledningen att bedöma och förstå nya kommersiella möjligheter – särskilt genom partnerskap. Enligt en rapport från EY om vilka vanor som driver den digitala transformationen innebär detta att ”styrelser bör styra affärsverksamheten i en riktning som proaktivt utforskar vilka värdeområden som är alltför utmanande eller kräver för mycket kapitalinvesteringar för att uppnås med befintlig kapacitet. Därefter bör verksamheten (under VD:s ledning) skanna marknaden och identifiera potentiella partners”.

shutterstock_738302926
En VD måste också ha ett nära samarbete med styrelsen för att man inte ska förlora kontrollen över hastigheten i den digitala omställningen.

VD:ns roll

En VD för ett företag som anammar digitala arbetssätt  behöver vara mångsidig. Hen bör vara agil, ha erfarenhet av förändringsledning, vara öppen för partnersamarbeten och känna empati med medarbetare som upplever att deras arbetsvardag vänds upp och ner på grund av stora förändringar. 

En VD måste också ha ett nära samarbete med styrelsen för att man inte ska förlora kontrollen över hastigheten i den digitala omställningen. Delvis innebär detta att VD:n måste vara helt transparent om alla potentiella risker – särskilt när det gäller cybersäkerhetsfrågor kopplade till digitala system som 88 procent av styrelserna numera ser som en allvarlig risk.

Dessutom måste VD:n vara medveten om styrelsens behov av data. Detta blev tydligt i en nyligen genomförd undersökning som visade att 70 procent av styrelserna vill att deras företag ska öka investeringarna i teknik för riskhantering för att få aktuella data om både framväxande trender och enskilda hot.

Samtidigt bör VD:n utnyttja styrelsens kunskaper om närliggande marknader och potentiella nya möjligheter. I framtida framgångsrika samarbeten mellan styrelse och VD använder man alla tillgängliga data för att säkerställa att organisationen kan arbeta säkert, tryggt och har en övergripande bild av vad som är på gång.

Lösningar som hjälper till

På ett mer praktiskt plan behöver styrelsen och VD:n också hitta sätt att samarbeta via digitala kanaler för att underlätta tätare kommunikation och snabba upp beslutsfattandet – till exempel genom att använda särskilda styrelseportaler.

Med en styrelseportal kan styrelseledamöter enkelt få tillgång till både aktuella och historiska data var de än befinner sig. VD kan också använda portalen för att när som helst dela information säkert med styrelsen och snabba upp godkännanden och beviljanden av nya satsningar.

Den här typen av digitala flöden, liksom de övriga kraven vi tagit upp i den här artikeln, utgör nyckeln till att underlätta långsiktiga partnerskap mellan styrelse och VD, och bidrar till att göra det gemensamma arbetet med digitala frågor till en framgångsresa.


Utforska mer

Mer om detta ämne finns i vår guide om 5 beteenden hos den digitala styrelsen:

New call-to-action