Tillbaka

Ett utökat ansvarsområde – styrelsens långsiktiga fokus på personalens välbefinnande

Styrelseportal

Styrelsens roll har förändrats mycket den senaste tiden. Dåtidens negativa styrning, såsom övervakande styrelser med väldigt liten extern ansvarsskyldighet, har nu givit vika för nya sammansättningar som sätter värden, skapar standarder och är mer ansvariga för den strategiska inriktningen än de brukade vara.

4.november 2022
Skriven av Admincontrol

Styrelsens roll har förändrats mycket den senaste tiden. Dåtidens negativa styrning, såsom övervakande styrelser med väldigt liten extern ansvarsskyldighet, har nu givit vika för nya sammansättningar som sätter värden, skapar standarder och är mer ansvariga för den strategiska inriktningen än de brukade vara.

Som en del av detta ökade ansvarsområde förväntas styrelserna också balansera företagens kommersiella behov, samtidigt som de säkerställer att de agerar ansvarsfullt gentemot sin personal och de anställda.

Frågan nu – mot bakgrund av den senaste tidens händelser – är om detta fokus på människor för närvarande är tillräckligt långtgående?


Var vi är nu

Trenden att styrelser hanterade personalfrågor växte redan innan Covid-19-krisen slog till i början av 2020. EY konstaterade också detta i en rapport om Styrelseprioriteringar 2020.

”Styrelser bör se till att övervaka företagets strategi för arbetsstyrkans agilitet och relaterade kulturella initiativ för att ta itu med de breda effekterna på företaget och arbetsstyrkan, planera för förändring och framtida färdigheter, diagnostisera och förverkliga potentialen för en arbetsstyrka med större mångfald, och driva ledarskapsutveckling och anpassningsförmågan”.

Under 2020 har fokus flyttats ännu mer i denna riktning. Det finns nu ett växande intresse för hur företag tar hand om och skyddar människor på en mer personlig och känslomässig nivå. Det har kommit att handla om välbefinnande lika mycket som produktivitet och potential.

Det är inte förvånande. Organisationer måste mer än någonsin ta hänsyn till personalens psykiska hälsa och välbefinnande. Många har varit tvungna att arbeta i frontlinjen, och har drabbats av svår känslomässig stress som följd. Andra oroar sig över att förlora jobbet. De långsiktiga effekterna av distansarbete i stor skala – där gränserna mellan hem och arbete suddas ut – är ännu så länge okända.

Organisationer måste mer än någonsin ta hänsyn till personalens psykiska hälsa och välbefinnande.

Styrelserna har ett ansvar att ta hänsyn till alla dessa faktorer – inte bara för de anställdas skull, utan också för den långsiktiga hälsan hos de organisationer de ansvarar för. Företag kan helt enkelt inte fungera korrekt med en dysfunktionell, orolig arbetsstyrka.

Vad styrelserna behöver göra

Dessa samverkande faktorer innebär att styrelser nu behöver vidta vissa åtgärder för att göra människor till en prioriterad fråga. Som ett minimum måste de:

  • Lägga mer fokus på människor genom att ta hänsyn till deras känslomässiga välbefinnande, inte bara deras produktivitet, och hur de överensstämmer med företagets värderingar.
  • Formalisera detta fokus genom att insistera på att deras organisationer tar pulsen på personalen genom att regelbundet genomföra undersökningar som en del av regelbundna HR-fokuserade prestationsgranskningar.
  • Fundera på hur de kan bedöma nuvarande färdigheter inom organisationen, om dessa färdigheter matchar de aktuella utmaningarna, och om andra färdigheter kommer att behövas för framtiden.
  • Se till att det finns successionsplaner för att rekrytera ersättare och ny personal vid behov.
  • Se till att alla åtgärder har vidtagits, i samråd med HR-teamet, för att säkerställa att medarbetarna kan arbeta i en miljö med en långsiktig plan för att se till att de är nöjda och glada.
  • Granska teknik som redan finns på plats eller som kommer att behövas i framtiden, för att stödja människor när de arbetar mer på distans.

Varför dessa åtgärder också är viktiga för långsiktig framgång

Den gemensamma faktorn för alla dessa punkter är att de inte bara är giltiga här och nu. De utgör en bra praxis som kommer att sätta styrelser i en bra position att hålla de anställda och ledningen i ett hårt grepp när vi går vidare in i framtiden.

Den framtiden kommer – enligt de flesta bedömningar – att präglas av permanenta förändringar av vårt sätt att arbeta, en utdragen period av ekonomisk osäkerhet och möjligen ytterligare storskaliga störningar orsakade av sociala och geopolitiska omvälvningar.

För inte så länge sedan skulle de flesta organisationer ha sagt att deras största oro alltid var kunden. När vi går vidare in i det ’nya normala’ måste styrelserna hjälpa sina organisationer att förstå att de anställdas välbefinnande och att de är nöjda är lika viktigt.


Vidare läsning

Läs mer om hur styrelser reagerar på och leder sina organisationer för långsiktig utveckling:

New call-to-action