Tillbaka

En tillbakablick, hur var egentligen M&A året 2020?

Då vi har en stödjande roll och plattform vid fusioner och förvärv (M&A) får vi en unik inblick i den finansiella marknaden. Under 2020 har marknaden upplevt flertalet tempoväxlingar grundande i chockvågen som kom med pandemin Med hjälp av den statistik vi besitter vill vi med det här inlägget dela med oss vårt perspektiv av det gångna året.

11.november 2022
Skriven av Mari Nygaard

Beslutsfattare skapade sig bredare tidsmarginaler 

Under våren intensifierades spekulationer om framtiden vilket ledde till att våra klienter och deras rådgivare genomförde revisioner av deras pågående processer. Tiden gick och osäkerheten ökade samtidigt som vi långsamt började se de första trenderna i statistiken dyka upp. Redan i april såg vi att de transaktioner som kunde avslutas slutfördes och många frös även sina processer. Vilket innebar att beslutsfattare skapade sig bredare tidsmarginaler. Vanligtvis under den perioden där vi sett många processer starta upp, såg vi istället en minskad aktivitet på marknaden.

I början av sommaren tog processerna fart igen men i mitten av den stoppades vissa processer återigen och vi såg färre initieringar av virtuella datarum. En del processer förändrades också i omfattning och det verkar som om rådgivarna tillsammans med beslutsfattarna visade motståndskraft genom att anpassa sig till den nya situationen. De fortsatte att hjälpa sina respektive parter att hitta en väg framåt genom osäkerheten. Vi förväntade oss en ökning av solvens- och rekonstruktionsärenden och såg några. Den mest framträdande effekten av denna period är en ökning av processer som inte blev finaliserade jämfört med 2019.

Återhämtningen, en storm av transaktioner

Marknaden gick in i sommarledigheter med en känsla av oavslutade affärer. Tidigt på hösten förändrades allt och vi observerade en storm av transaktioner. Många hade korta tidsfrister och de flesta av de pausade processerna växlade upp. Det verkar som om energin som laddats upp från våren släpptes lös och beslutsfattare valde att vidta åtgärder innan eventuella osäkerheter uppstod på nytt. Denna trend fortsatte och vi satte ett nytt rekord för antalet initierade processer under september. Vi såg en markant minskning av dagar från preparationsfas till lansering av live-processer i genomsnitt under året.

 

-En sak är kristallklar 

Den positiva trenden pågår fortfarande där vi ser att det finns mycket aktivitet inom fusioner och förvärv (M&A). Trots oförutsägbara händelser och de omställningar det innebär är en sak kristallklar, beslut måste fattas. Vi kommer som alltid finnas här för att hjälpa er att göra de bästa besluten.
 
Vi önskar er lycka och framgång under 2021!


Ladda ner vår e-bok för att ta reda på hur fusioner och förvärv påverkas av den nya hybridvardagen:

Download the ebook: The future of due diligence