Tillbaka

Due diligence för startups

Landskapet för affärsmodeller förändras. De traditionella affärsmodellerna utmanas av nya, effektivare, billigare och mer användarvänliga alternativ. Etablerade företag utmanas av nykomlingarna. Teknik är en viktig drivkraft, men det är även mentaliteten hos människorna bakom de nya företagen.

11.november 2022
Skriven av Admincontrol

Espen Bordvik

Det är hippt att starta företag

Att grunda och driva en startup verkar vara bland det coolaste man kan ägna sig åt nu för tiden. Utmaningarna är många, och tusentals startupföretag jagar ständigt efter tillväxt och ekonomiskt stöd. Vem har drivet eller makten som krävs för att lyckas på slagfältet? Det är inte längre David mot Goliat. Det är tio David mot Goliat. Och i den här berättelsen är vissa Goliat-aktörer kloka nog att gå samman med flera David. Om nio av tio misslyckas är det ofta den som ingår smarta allianser som vinner.

Även om affärsidén och drömmen om framgång är det som framför allt motiverar många företagsgrundare, måste de också ta hänsyn till investerarna, både befintliga och potentiella nya.

Göra en exit

Det är ju här det ofta slutar. En startup som växer och börjar ta fart tack vare fler användare eller ökade intäkter kan snabba upp tillväxten genom investeringsrundor. Så småningom överlämnar grundaren kontrollen av verksamheten till andra, och för många grundare handlar det i slutänden om uppköp med venturekapital, en börsnotering eller ett förvärv där startupföretaget integreras i ett större bolag.

Förberedelser inför exit

Det är viktigt att förbereda sig för en exit, även med tanke på finansieringen, från såddrundan och framåt. En investering i en startup binder investerarens kapital i lång tid, och i det tidiga skedet är startups en högriskinvestering. Sannolikheten att en startup ska generera avkastning är mycket låg, och om det ens sker kan det ta upp till tio år.

Som grundare bör man vara införstådd med att alla erfarna investerare gör vad de kan för att minska risken för förluster, och att de planerar för en exit inom några år. Därför bör tillväxtstrategin och potentiella exithorisonter finnas med i pitchen.

Due diligence-checklista för startups

En due diligence är en djup granskning av ett företag. Bakom de första finansieringsrundorna för en startup står ofta privatpersoner, så kallade affärsänglar, snarare än riskkapitalister eller stora bolag. Affärsänglar investerar sina egna pengar och ser annorlunda på risker än riskkapitalister.

Riskkapitalister måste utföra en fullständig due diligence av den operativa verksamheten, medan affärsänglar genomför en mjuk due diligence för att se om affärsidén och grundarteamet innebär en investeringsrisk på rätt nivå. Till skillnad från utrustningstunga industriföretag utgörs tillgångarna i startupföretag oftast av kombinationen av VD, team, idé, kunder och tillväxttakt. Det är en bräcklig grund.

Vanliga kontrollpunkter vid en mjuk due diligence:

  • Team – lär känna teamet och företagets VD, deras förmågor och engagemang.
  • Marknad – vilka är konkurrenterna, och vad krävs för att företaget ska sticka ut på marknaden?
  • Immateriell egendom – har de full kontroll över sin immateriella egendom, kod, logotyper och relevanta domäner?
  • Kodgranskning – är koden välskriven och plattformen skalbar?
  • Budget och prognoser – kontrollera om de har kontroll över ekonomin.
  • Tillväxttakt – undersök den faktiska intäktstillväxten, användartillväxt, retention, kundtapp etc.
  • Onlineprofil – vilken bild förmedlar de utåt, har de till exempel följare i sociala medier?
  • Avtal – kontrollera viktiga avtal som rör nyckelkunder/medarbetare/leverantörer.

Due diligence vid exit

Kapitalanskaffning är en ständigt aktuell fråga för många startups, och det görs ofta med en exitstrategi i bakhuvudet. Vid förberedelserna för en exit kan due diligence-upplägget variera beroende på marknad, geografiskt läge och potentiell köpare. Till exempel föredrar kinesiska köpare att bygga förtroende genom att tillbringa mer tid med nyckelmedarbetare än i det virtuella datarummet.

Industriella köpare som vill integrera företaget fokuserar sin due diligence på att kontrollera och stödja faktorer som ger affärsnytta, medan private equity- och venture capital-investerare följer en tydligt fördefinierad strategi och låter sin undersökning styras av sina förpliktelser som fondförvaltare.

Förberedelser är nyckeln till framgång

Oavsett omfattningen och typen av due diligence gäller det att vara väl förberedd. När en investerare eller köpare överväger att förvärva en startup kommer de att kontrollera om företagets fundamenta är i linje med deras förväntningar.

Om viktiga avtal inte finns på plats och är verifierbara, om en viktig del av ett projekt är i riskzonen, eller om finanser och aktivitetsrapporter inte är trovärdiga, kan det stoppa investeringen eller få transaktionen att haverera. Skälet till att genomföra en due diligence är riskbedömning. Och om risken anses vara för hög kan den potentiella investeringen gå upp i rök.

Ett sista råd – investerare är ofta otåliga. Chanser som uppstår kommer oftast inte tillbaka. Du måste agera snabbt. Och därför är mitt råd: var alltid förberedd!

Undrar du vilka dokument som bör ingå i en due diligence-process? Ladda ner vår guide nedan:

Download the ebook: The future of due diligence