Tillbaka

Clean Room i due diligence-processer

I det här blogginlägget ska vi försöka få bukt om hur clean rooms används vid företagstransaktioner.

4.november 2022
Skriven av Admincontrol

Tidigare genomfördes due diligence processer i fysiska datarum. Idag används nästan uteslutande virtuella datarum. I och med detta har efterfrågan på clean rooms ökat.

Vi frågar Mari Nygård, Head of Virtual Data Rooms på Admincontrol, om vad ett clean room är och varför man bör använda det.

Vad är ett Clean Room?

Clean room  är ett datarum i datarummet som används för informationsutbyte med ytterst begränsad åtkomst.

Varför behovs ett clean room när datarummet redan är säkert?

  • Om motparten är en industriell köpare finns det förmodligen affärshemligheter som helt enkelt inte får avslöjas innan affären går i hamn. Detta får endast ses av rådgivare eller ett sk. Clean Team.
  • Rapporten som Clean Team sammanställer ges sedan till klienten. Den rapporten kan vara avgörande för om transaktionen kommer att genomföras eller inte.

Med kännedom om både målet och den potentiella köparen kan Clean Team hjälpa anbudsgivaren att fatta välunderbyggda beslut.

Vem kan komma åt ett clean room?

Ett clean room är normalt sett bara tillgängligt för rådgivare som vanligtvis utgör ett Clean Team. Deras uppgift är att granska den känsliga informationen samt göra en rapport.

På vilket sätt kan man använda informationen i ett clean room?

Rapporten som Clean Team sammanställer ger de till sin klient. Den  rapporten kan vara avgörande för om transaktionen kommer att genomföras eller inte. Med kännedom om både målet och den potentiella köparna kan Clean Team hjälpa anbudsgivaren att fatta

New call-to-action