Tillbaka

5 sätt att lyfta styrelsen in i den digitala tidsåldern

Under ett antal år har det varit uppenbart att styrelser behöver mer stöd för att förstå vilken potentiell påverkan digitaliseringen har på företag.

4.november 2022
Skriven av Admincontrol

Styrelserna själva medger detta. McKinsey bekräftade detta för över fem år sedan med stöd av forskningsdata som visade att bara 16% av styrelseledamöterna sa att de helt förstod hur branschdynamiken utvecklades. Nyare forskning från Accenture har visat att bara lite har förändrats under de gångna åren – och detta trots att pandemin har satt digitaliseringen i centrum för organisatoriska strategier i en aldrig tidigare skådad takt.  

Så vad är det bästa sättet att angripa detta problem? Tyvärr kan svaret inte bara ligga i att rekrytera styrelseledamöter med digital kompetens. Sådana personer är få och efterfrågade och kan vara exceptionellt svåra att rekrytera. Det innebär att insatserna också måste inriktas på att få nuvarande styrelseledamöter att komma igång med de viktigaste digitala frågorna.  

Vi har på sista tiden tänkt på detta på Admincontrol och har tagit fram en 5-punktsplan för er: 

1. Undersök saken 

Först och främst måste ni räkna ut exakt vad styrelseledamöterna behöver veta. Och vad de inte vet. Det är inte nödvändigt för dem att förstå hur tekniken fungerar, men de måste förstå den affärspåverkan som tekniken har. Börja med att utvärdera den teknik ni har – det kan vara allt från IoT till moln – och fundera på att ringa in det potentiella konkurrensvärde och de risker som de medför inom ramen för organisationen som kräver långsiktig styrning och tillsyn.   

2. Skapa en matris som definierar behovet 

När ni har arbetat igenom processen är det bra att ta fram en matris eller annat dokument som definierar de kunskaper och färdigheter ni behöver på styrelsenivå. Detta kommer att bidra till att fastställa vad man behöver av nya styrelserekryter, om man går den vägen, eller kanske markera behovet av ett externt vägledande råd. Lika viktigt är att det hjälper er att se i vad nuvarande styrelseledamöter behöver fördjupa sina kunskaper.  

3. Genomföra utbildnings- och utbildningsprogram

Det kan låta konstigt att införa utbildning för mycket erfarna personer med dokumenterade meriter, men när det gäller digitalisering är det nödvändigt. Med hjälp av matrisen ni utvecklat som guide kan man överväga att rulla ut utbildningar och dito program som genomförs av antingen externa experter eller digitalt erfarna personer inifrån er egen verksamhet. Forskning visar att detta tillvägagångssätt fungerar. McKinsey rapporterade nyligen att man talat med 75 styrelseledamöter som gått denna typ av omfattande utbildning och fann att mer än 50 % insisterade på att göra digital omvandling till första punkt på dagordningen för verksamheten som ett direkt resultat.  

Under ett antal år har det varit uppenbart att styrelser behöver mer stöd för att förstå vilken potentiell påverkan digitaliseringen har på företag.  

4. Få styrelserna att ta till sig digitala rutiner för sitt eget arbete

Det är också viktigt att uppmuntra styrelseledamöterna att själva anamma digital teknik. Det snabbaste och bästa sättet att uppnå detta är genom att implementera specialiserade styrelseportaler som möjliggör ett säkert samarbete mellan styrelsen och andra intressenter.  

Detta kommer att leda till en förbättring av både effektivitet och dataskydd. Det kommer också att bidra till att öka styrelsens förståelse för att arbeta digitalt och bättre underlätta informationsutbyte i viktiga frågor om digital omvandling. Det finns även fördelar för ledningsgrupper. Styrelseportaler gör det möjligt för chefer på C-nivå att enkelt dela kunskap på ett säkert sätt med styrelseledamöter, vilket t.ex. gör det mycket enklare att kommunicera med dem om de digitala utmaningar de möter i sin vardag.  

5. Granska era teknikinvesteringar

Om styrelsen redan använder en styrelseportal eller andra digitala verktyg rekommenderar vi också att ni granskar era investeringar och hur styrelseledamöterna använder dem – du kan ta reda på mer om hur man gör detta i vår guide Reviewing board technology investments. Detta hjälper er att identifiera om ni behöver investera i mer avancerade system för att uppnå största möjliga nytta, eller om mer kurser eller användarutbildning behövs för att säkerställa att digitala rutiner inlemmas i både styrelsetänkande och arbete.   

Du hittar mer information om punkterna i den här bloggen i vår senaste e-bok: 3 steg för att accelerera digital kompetens i styrelserummet:

Ladda ned e-boken 3 steps to accelerating digital literacy in the boardroom