Tilbake

M&A gjennomgang for 2020

Rollen vår som tilrettelegger i M&A transaksjoner, gir oss et unikt innsyn i hva som foregår i markedet og hvordan prosessene foregår. I løpet av 2020 observerte vi flere endringer i markedet, og ved hjelp av litt statistikk vil vi gjerne dele vårt perspektiv om pandemi sjokkbølgen og fremdriften i den pågående restitusjonen med deg.

9.november 2022
Skrevet av Admincontrol

 
En bekymringsverdig situasjon 

Når ryktene og spådommene om en global pandemi tiltok i februar 2020, var det mange av våre kunder og deres rådgivere som vurderte om deres pågående M&A-prosesser skulle settes på vent. Etter hvert som ukene gikk ble usikkerheten bare større og større, og en ny og faretruende trend begynte å tilta.

Fra april så vi at mange kunder frøs sine prosesser for å kjøpe seg tid til å revurdere sine beslutninger. På en tid av året der mange prosesser vanligvis pleier å sette i gang, så vi heller en nedgang i aktiviteten, særlig framtredende var det i mai. 

 
Flere mislykkede transaksjoner

Da den første bølgen av pandemien roet seg ned i juni var veldig mange M&A-prosesesser avsluttet eller satt på vent, og vi hadde færre nye VDR-er enn det vi vanligvis har på denne tiden av året. Men, vi så at rådgiverne var flinke til å tilpasse seg den nye sitasjonen og klarte å hjelpe sine klienter til å finne nye veier gjennom denne vanskelige og usikre tiden. Vi hadde forventet å se en øking i solvents og restruktureringstilfeller på dette tidspunktet, og vi så noen, men den mest framtredende trenden var den store økningen i mislykkede transaksjoner sammenlignet med 2019.

Restitusjon og en «ketsjup-effekt» 

M&A-markedet gikk inn i sommerferien med en følelse av at mye var ugjort. Men, i august endret alt seg. Da kom det en bølge av M&A-transaksjoner med korte tidsfrister – de fleste var prosesser som hadde stått på vent fra før sommeren.

Ny rekord for antall M&A-prosesser

Denne høsten var det klart at målrettede ledere som hadde sittet på gjerdet, valgte å handle før flere usikkerhetsmomenter kunne dukke opp. Denne positive trenden holdt seg utover høsten, og i oktober 2020 satte vi faktisk ny rekord for antall M&A-prosesser som vi var involvert i.  Gjennom året så vi også en klar nedgang i gjennomsnittlig antall dager man brukte mellom etablering og lansering av live-prosesser. 

Ser positivt på framtiden

Den positive trenden har fortsatt inn i 2021. M&A-aktiviteten er stor for øyeblikket og det ser ut til at samfunnets kollektive oppfatning av pandemien er mer preget av stoisk ro enn mange nyhetskilder vil ha oss til å tro. Beslutninger vil måtte bli tatt, uansett hva omstendighetene er, og vi vil være der for å hjelpe deg til å ta de riktige beslutningene. 

Lykke til med det nye året!


Last ned vår e-bok for å finne ut av hvordan fusjoner og oppkjøp påvirkes i av nye hybridhverdagen:

New call-to-action