Terug gaan

Werken in harmonie: Hoe besturen en CEO’s een nauwere relatie op digitaal gebied kunnen ontwikkelen

In zijn laatste Bestuursenquête ontdekte analistengroep Gartner dat 58% van de raden van bestuur zegt dat digitale technologie-initiatieven hun grootste strategische bedrijfsprioriteit zijn in 2022.

9.december 2022
Geschreven door Admincontrol

Uit een afzonderlijke enquête van Gartner blijkt dat 83% van de CEO's dit jaar hun investeringsbudget zal richten op nieuwe digitale mogelijkheden.

Dit brengt ons bij een belangrijke vraag: hoe kunnen besturen en CEO's effectiever samenwerken aan wat volgens hen beiden een van hun belangrijkste kwesties is?

De rol van besturen

In de afgelopen twee jaar hebben besturen zich regelmatig gebogen over de volgende zaken:

  • Nieuwe digitale strategieën goedkeuren
  • Beoordelen van de balans tussen kortetermijnwinsten en langetermijneffecten
  • Begrijpen van de impact op werknemers
  • Beoordelen van de bedrijfsrisico's
  • Communiceren van de waarde naar aandeelhouders

Bovendien moeten besturen steeds vaker verder gaan dan hun traditionele rol van beoordelen, goedkeuren en rapporteren. In het snel veranderende digitale landschap van vandaag wordt het steeds belangrijker dat besturen samenwerken met hun CEO's om mijlpalen vast te stellen, middelen strategisch toe te wijzen en een kader voor verandering te creëren dat duidelijke criteria vaststelt voor de vraag of beslissingen over initiatieven moeten worden versneld of gepauzeerd.

Besturen moeten ook steeds beter in staat zijn de leiding te helpen nieuwe commerciële mogelijkheden te beoordelen en te begrijpen, met name via partnerschappen. Volgens een rapport van EY over de gewoonten die digitale transformatie stimuleren, betekent dit dat "besturen het bedrijf eerst moeten aansturen om proactief die waardegebieden te verkennen die een te grote uitdaging vormen of te veel kapitaalinvesteringen vergen om met bestaande capaciteiten te bereiken. Het bedrijf (geleid door de CEO) moet vervolgens de markt scannen om potentiële partners te identificeren".

CEOs should be tapping into the knowledge with their boards of adjacent markets and potential new opportunities.

De rol van CEO's

CEO's die leiding geven aan bedrijven die overstappen op digitale manieren van werken, moeten van hun kant veel dingen zijn. Ze moeten wendbaar zijn in hun aanpak, ervaring hebben met verandermanagement, openstaan voor partnerschappen en empathie hebben met werknemers die aanzienlijke veranderingen ervaren in de manier waarop ze werken.

CEO's moeten ook nauw samenwerken met besturen om ervoor te zorgen dat het tempo van digitale verandering niet uit de hand loopt. Deels betekent dit dat ze volledig transparant moeten zijn met bestuur over alle potentiële risico's – met name met betrekking tot cyberbeveiligingskwesties in verband met digitale systemen die 88% van de besturen nu als een ernstig risico beschouwt.

Bovendien moeten CEO's zich bewust zijn van de honger naar data van het bestuur. Dit kwam naar voren in een recente enquête waaruit bleek dat 70% van de besturen wil dat hun bedrijven meer investeren in technologie voor risicobeheer, zodat ze over actuele gegevens over zowel opkomende als atypische bedreigingen beschikken.

Tegelijkertijd moeten CEO's met hun besturen de kennis van aangrenzende markten en potentiële nieuwe kansen aanboren. Het succesvolle partnerschap tussen het bestuur en de CEO van de toekomst zal gebruik maken van alle beschikbare inzichten om ervoor te zorgen dat organisaties veilig en met vertrouwen kunnen opereren en een 360°-visie hebben op wat er komen gaat.

Alles samenbrengen

Op een meer praktisch niveau moeten besturen en CEO's ook manieren vinden om via digitale kanalen samen te werken om communicatie frequenter te maken en de besluitvorming te versnellen – bijvoorbeeld door gebruik te maken van gespecialiseerde boardportal-technologie .

Met een boardportal kunnen bestuurders eenvoudig toegang krijgen tot zowel actuele als historische gegevens, waar ze zich ook bevinden. CEO's kunnen portals ook gebruiken om op elk gewenst moment veilig informatie te delen met het bestuur en de goedkeuring te versnellen en nieuwe initiatieven af te tekenen.

Samen met de andere vereisten die we in dit artikel hebben behandeld, zal dit soort digitale stroom uiteindelijk de sleutel zijn om langetermijnpartnerschappen tussen besturen en CEO's mogelijk te maken en van hun gezamenlijke werk aan digitale kwesties het succes te maken dat het moet zijn.

Meer over dit onderwerp vindt u in onze gids: