Terug gaan

Waarom besturen nu een langetermijnfocus moeten hebben op het welzijn van de werknemers

De rol van het bestuur is de laatste tijd sterk veranderd. Na jaren van slechte publiciteit over corporate governance hebben traditionele raden van commissarissen met weinig externe verantwoording plaatsgemaakt voor nieuwe entiteiten die waarden stellen, standaarden creëren en meer verantwoordelijkheid dragen voor de strategische richting dan vroeger.

9.december 2022
Geschreven door Admincontrol

In het kader van deze toegenomen taakstelling wordt van besturen verwacht dat zij de commerciële behoeften van de bedrijven in evenwicht brengen en tegelijkertijd zorgen voor een verantwoorde omgang met de werknemers.


De vraag is nu – in het licht van de recente gebeurtenissen – of deze focus op mensen op dit moment ver genoeg gaat.

Waar we nu Zijn

Nog voordat de Covid-19-crisis begin 2020 toesloeg, was de trend naar bestuursinzicht in personeelskwesties al aan het groeien. EY zei in een rapport over bestuursprioriteiten in 2019 het volgende:

“Besturen moeten toezicht houden op de strategie van het bedrijf voor de wendbaarheid van het personeel en daarmee verband houdende culturele initiatieven om de brede effecten op het bedrijf en het personeel aan te pakken, veranderingen en toekomstige vaardigheden te plannen, een diagnose te stellen en een divers personeelsbestandspotentieel te realiseren, en de ontwikkeling van het leiderschap en het aanpassingsvermogen te stimuleren.”

Sinds de uitbraak van Covid-19 is de focus nog meer in deze richting verschoven. Er is nu een groeiende interesse in hoe bedrijven  mensen op een meer persoonlijk en emotioneel niveau verzorgen en beschermen. Het gaat om welzijn, maar ook om productiviteit en potentieel.

Dat is niet verwonderlijk. Meer dan ooit moeten organisaties rekening houden met de geestelijke gezondheid en het welzijn van hun personeel. Veel mensen hebben aan de frontlinie moeten werken en hebben ernstige emotionele stress ervaren. Anderen leven in angst om hun baan te verliezen. De langetermijneffecten van werken op afstand op massaschaal – met lijnen tussen thuis en gezin die vervagen – zijn nog niet bekend.

Dames beoordelen de geestelijke gezondheid en het welzijn van hun personeel.
Meer dan ooit moeten organisaties rekening houden met de geestelijke gezondheid en het welzijn van hun personeel.

Raden van bestuur hebben de verantwoordelijkheid om rekening te houden met al deze factoren – niet alleen in het belang van de werknemers, maar ook in het belang van de gezondheid op lange termijn van de organisaties waarop zij toezicht houden. Bedrijven kunnen gewoonweg niet goed functioneren met een disfunctioneel, bezorgd personeel.

Wat besturen moeten doen

Deze convergerende factoren betekenen dat besturen nu bepaalde acties moeten ondernemen om van mensen een prioriteit te maken. Wat ze op zijn minst moeten doen:

  • Meer aandacht voor mensen door rekening te houden met hun emotionele welzijn, niet alleen met hun productiviteit, en hoe ze zich aanpassen aan de bedrijfswaarden.
  • Deze focus formaliseren door er bij hun organisaties op aan te dringen dat zij regelmatig een korte personeelsenquête houden als onderdeel van regelmatige HR-gerichte prestatiebeoordelingen.
  • Bedenken hoe ze de huidige vaardigheden binnen de organisatie kunnen beoordelen, of die vaardigheden passen bij de huidige uitdagingen en of er andere vaardigheden nodig zijn voor de toekomst.
  • Zorgen voor opvolgingsplannen om waar nodig vervangers en nieuw personeel aan te werven.
  • Zorgen dat alle maatregelen zijn genomen, in samenwerking met het HR-team, om ervoor te zorgen dat de medewerkers kunnen werken in een omgeving met een langetermijnplan om hen tevredenheid en voldoening te geven.
  • De technologie bekijken die al aanwezig is, of in de toekomst nodig zal zijn, om mensen te ondersteunen terwijl ze meer op afstand werken.

Waarom deze acties ook belangrijk zijn voor het succes op lange termijn

De gemeenschappelijke factor in al deze punten is dat ze niet alleen gelden voor het hier en nu. Ze vormen een goede praktijk die het bestuur in een goede positie zal brengen om een strakke greep te houden op werknemers- en leiderschapskwesties terwijl we verder gaan in de toekomst.

Die toekomst zal – volgens de meeste voorspellingen – gekenmerkt worden door permanente veranderingen in de manier waarop we allemaal werken, een langdurige periode van economische onzekerheid en mogelijke verdere grootschalige verstoringen door sociale en geopolitieke omwentelingen.

Nog niet zo lang geleden zouden de meeste organisaties hebben gezegd dat hun primaire zorg te allen tijde de klant was. Naarmate we verder komen in het ‘nieuwe normaal’, zullen besturen hun organisaties moeten helpen begrijpen dat de tevredenheid en het welzijn van de medewerkers net zo belangrijk is.

Meer informatie over hoe besturen zich kunnen aanpassen aan de uitdagingen van vandaag is beschikbaar in onze gids voor De 5 gedragsvormen van het digitale bestuur: